AlgemeenAchtergrond

Uitkeringen faunaschade verdubbeld

Het Faunafonds heeft in 2005 bijna twee keer zoveel vergoedingen uitgekeerd voor faunaschade dan het jaar daarvoor. Werd in 2004 4,2 miljoen euro uitbetaald, vorig jaar was dat gestegen naar 7,7 miljoen euro.

Beheer
WP Admin