AkkerbouwAchtergrond

Uitgesproken uienkenner zwaait af

Gepassioneerd spreekt Gerard Buizer over de uiensector, waarvan hij binnenkort afscheid neemt om met pensioen te gaan. “Ik had graag meer bereikt”, zegt hij over zijn missie: meer besef van kwaliteit.

Buizer, accountmanager van uienzaadbedrijf De Groot en Slot, neemt afscheid in een extreem seizoen. Alle weertypen kwamen voorbij. ”Zoveel watervelactiviteit heb ik nog niet eerder gezien”, zegt hij, die de sector rijkelijk heeft bediend van bewaaradviezen. ”Wie de uien goed heeft gedroogd en bewaard, kon ze neutraliseren tot een leerachtige huid.”

Kwaliteit baart dit seizoen veel zorgen, door alle rassen heen. ”Door ons grote marktaandeel worden onze rassen vaak genoemd, ook nu er veel problemen zijn. Dat wil niet zeggen dat problemen bij onze rassen procentueel meer voorkomen.”

Wat vindt Buizer ervan dat hij in zo’n bijzonder seizoen zijn carrière afsluit? ”Boeiend, maar tegelijkertijd lastig. Ik heb vaak een uitgesproken mening over de uienteelt, die niet altijd wordt gedeeld. Ik kom op verschillende percelen, kan ze daardoor vergelijken en ervaringen van telers meenemen in mijn visie die ik weer deel met andere telers.”

Buizer vindt dat hij daarbij soms op eieren moet lopen. ”Het is mens eigen om niet de hand in eigen boezem te willen steken. Hier heb ik beter mee om leren gaan. Ik probeer zo helder mogelijk te motiveren wat ik zie en door open vragen de teler zelf tot inzicht te laten komen. Veel telers doen dingen zoals ze het gewend zijn. Het is zinvol om met een open blik naar de uienteelt te blijven kijken. Telers moeten zich meer bewust zijn van het belang van kwaliteit, daar heb ik veel energie in gestoken. Hierin had ik graag meer bereikt.”
Naar zijn idee gaat kwantiteit vaak voor kwaliteit. ”Neem de gehonoreerde roep om een hogere stikstofgift. Dit zou niet nodig zijn als er beter wordt gekeken naar bodemkwaliteit en -leven, waarmee ook een beter resultaat in opbrengst en kwaliteit kan worden gerealiseerd. Bovendien blijft een gewas zo gezonder en minder vatbaar voor ziekten.”

Buizer verwacht dat er in de toekomst meer ziektetolerante rassen op de markt komen. Daarnaast worden smaak en inhoudsstoffen steeds belangrijker. Een goed functionerende keten is essentieel voor de productie van kwaliteitsuien. Dat begint bij rasontwikkeling. ”Een zoektocht naar de grens van maximale opbrengst met behoud van kwaliteit.” De Groot en Slot heeft hierin een streepje voor, zegt Buizer. ”Natuurlijk doen collega’s dit ook, maar wij zijn eerder begonnen en hebben dus een voorsprong.”

Het areaal uien is in Buizers vijftienjarig dienstverband bij De Groot en Slot gegroeid van 9.000 naar 22.000 hectare. ”Gigantisch”, noemt hij dit. ”En de consumptie groeit wereldwijd 3 tot 5 procent per jaar, onder meer door het gezonde imago van de ui en de rol van smaakmaker.” De Nederlandse uiensector profiteert hiervan, doordat het vrijwel jaarrond kan leveren. ”Dit garandeert de rentabiliteit van de uienteelt.” Bovendien is het een vrije teelt. ”Dit maakt de ui aantrekkelijker dan bijvoorbeeld de aardappel, die veelal op contract wordt geteeld. Luiheid in prijsontwikkeling is dan het risico. In de uiensector moet de markt nauwgezet in de gaten worden gehouden. Het deels vastleggen van handel is voor zowel teler als verwerker noodzakelijk. Zo creëer je een win-winsituatie en houdt de uienteelt perspectief.”

Buizer verwacht dat het Nederlandse areaal verder groeit. ”Onze kracht ten opzichte van andere groeiregio’s, zoals Oost-Europa, is kwaliteit. We zijn niet voor niets de op één na grootste uienexporteur van de wereld. Dit komt door ons goede klimaat. Je ziet in een seizoen als dit ook direct de gevolgen van een extremer klimaat.”

Gezien de areaalgroei verbaast het hem dat de prijsvorming dit seizoen zo goed is. ”Productuitval werkt niet altijd prijsverhogend, omdat het iets zegt over kwaliteit. Dit prijsniveau komt dus vooral voort uit de slechte oogsten elders.” Hiermee benadrukt hij nogmaals dat kwaliteit van levensbelang is voor de export.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin