VarkensFoto

Uitbreiding met mestverwerking

De Belgische mestwetgeving maakt het mogelijk voor varkenshouders om het bedrijf uit te breiden mits de mest verwerkt wordt.

Meer informatie over de prijzen van biggen vind je in Boerderij Marktprijzen.