Afzet

 

Zaai en groei
Ziekten
Plagen
Oogst
Bewaring
Afzet
Uien home

Kwaliteitsaspecten

De Nederlandse uiensector is in hoge mate afhankelijk van export. Ongeveer 80-85% van de productie wordt geëxporteerd. Van de jaarlijkse productie moet ongeveer 70% worden bewaard om de export over een langere periode te garanderen. De sector is vanwege de export gebaat bij een zichtbaar goede kwaliteit.

 

Veel Nederlandse uien gaan naar Senegal.

Veel Nederlandse uien gaan naar Senegal. - Foto: Peter Roek

 

  • Kleur

De kleur (mate en omvang van verwering) is één van de belangrijkste kwaliteitskenmerken. Een lichtere of meer donkere natuurlijke kleur wordt niet als storend beschouwd.

99% van de uien wordt als klasse II geëxporteerd. Omdat een groot deel van het areaal op kleigronden wordt geteeld, is de mate van verwering eigenlijk een vorm van ‘versmering’.

Hieronder enkele voorbeelden van verwering. (foto’s klasse 1 en 2 uien)

 

Verwering

 

Verwering

 

  • Huidvastheid

Naast verwering speelt de mate van kaalheid een belangrijke rol. De mate van kaalheid wordt bepaald door de huidvastheid en is afhankelijk van het ras. Hoge stikstofgiften hebben een nadelige invloed op de huidvastheid.

  • Vorm

Een derde factor is de vorm van de ui. De vorm kan binnen een ras behoorlijk verschillen. De homogeniteit van vorm is sterk rasgebonden.

 

Vorm

 

  • Hardheid

Een vierde factor is de hardheid. Deze is sterk rasgebonden. Ook hier kan een teveel aan stikstof een nadelige invloed hebben.

 

Uien bestemd voor export worden op kwaliteit gecontroleerd.

Uien bestemd voor export worden op kwaliteit gecontroleerd. - Foto: Peter Roek

 

Nederland is nog steeds één van de grootste exporteurs ter wereld. De concurrentie wordt echter steeds groter. Alleen als blijvend over een kwalitatief goed product kan worden beschikt, kan Nederland de toenemende concurrentie het hoofd blijven bieden.

 

Terug naar boven ⤴


Afzetmethoden

Het charmante van de uienteelt is de marktwerking die heel levendig kan zijn. Prijzen kunnen hierdoor enorm fluctueren (van €0 tot - zo bewijst 2018 - ook wel €50 per 100 kilo).

Uien kunnen vrij worden verhandeld. Veel telers doen dat ook. Zij werken met commissionairs, vrije handelaren die een weg zoeken tussen vraag en aanbod. Grote verwerkers hebben ook eigen inkopers.  

 

Bij aflandlevering gaan de uien direct op transport.

Bij aflandlevering gaan de uien direct op transport. - Foto: Ruud Ploeg

 

Risicospreiding heeft de voorkeur voor velen, al is het maar voor een deel van de productie. Dan kan een uienpool de uitkomst zijn. Telers melden hun oogst aan bij een bemiddelaar, vaak uienverwerkers. Zij verkopen alle aangemelde uien gedurende het jaar. De gemiddelde prijs wordt uitbetaald.

Ook in de uiensector wordt met contracten gewerkt; telen op bestelling. Voor niches als roze Crimsun-uien of duurzame PlanetProof-uien is dat noodzakelijk, omdat hiervoor een specifieke afzetketen met eigen regels bestaat. Deelcontracten bestaan ook; teler en afnemer nemen gezamenlijk de teelt en opbrengst voor hun rekening. Hierin bestaan allerlei varianten met verschuiving in verantwoordelijkheden.

 

Via een transportband worden uien vanuit de bewaring in de bak van een vrachtwagen geladen.

Via een transportband worden uien vanuit de bewaring in de bak van een vrachtwagen geladen. - Foto: Ton Kastermans

 

Nieuw is het online verhandelen van uien (Uienhandel.com) op een digitale markplaats waar uien anoniem worden aangeboden en waar anoniem wordt geboden. Ook is er weleens sprake geweest van een termijnmarkt voor uien, maar die bestaat nog niet.

 

Zaai en groei
Ziekten
Plagen
Oogst
Bewaring
Afzet
Uien home

Terug naar boven ⤴