AkkerbouwAchtergrond

Tweede stikstofgift wintertarwe

Bij het verschijnen van de tweede knoop kan de 2e N-gift in tarwe gegeven worden op die percelen waar geen drijfmest is toegepast.

Bij een normale stand is een gift van 225 kg KAS of 155 ltr Urean per ha voldoende. Urean toepassen op een volledig droog gewas. Bij toepassing met wind bestaat kans op schade aan de tarwe (dode bladpunten).

Lees meer op www.kennisakker.nl.

Beheer
WP Admin