AlgemeenNieuws

Tweede Kamer wil meer aandacht voor alternatieven antibiotica

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat er meer aandacht komt voor het gebruik van alternatieven voor antibiotica in de veehouderij. De Kamer pleit voor het vergroten van de bekendheid van alternatieven voor antibiotica en eventueel voor extra onderzoek. Ook moet er meer ruimte komen voor praktijkproeven voor alternatieve middelen, zodat deze middelen sneller op de markt kunnen worden toegelaten. Daar heeft Carla Dik-Faber van de Christenunie via een motie om gevraagd. Ze kreeg voor haar motie steun van een Kamermeerderheid.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw heeft aangegeven met de sector te willen kijken naar de mogelijkheden van alternatieve middelen. Ze zal de mogelijkheden voor het vergroten van de bekendheid van alternatieven ook met de sector bespreken. Dijksma zegt dat alternatieve middelen in de praktijk al toegepast mogen worden. Wanneer er belemmeringen zijn in de regelgeving, zal Dijksma hier naar kijken.

De Tweede Kamer stemde ook in met een motie van Marianne Thieme (PvdD) en Henk van Gerven (SP) over strengere eisen voor toepassing van koppelbehandeling met antibiotica en dat het gebruik ervan moet worden teruggedrongen. Dijksma heeft aangegeven dat dit al gebeurt. Ook zal Dijksma in reactie op een aangenomen motie van Gerard Schouw (D66) de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit vragen om bij de volgende rapportage over het gebruik van antibiotica in de veehouderij uitleg te geven over de oorsprong en de betrouwbaarheid van de cijfers. Schouw heeft twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers.

Beheer
WP Admin