AlgemeenOpinie

Tweede Kamer nadert einde megastallendiscussie

De Tweede Kamer spreekt vandaag over de toekomst van de veehouderij. In de megastallendiscussie zijn de meningen nog verdeeld, terwijl de meeste partijen wel achter de mestvisie van Bleker staan.

Het einde van de megastallendiscussie lijkt in zicht. Na een uitgebreide dialoog met de samenleving over grootschalige veehouderij en het wachten op een kabinetsstandpunt is deze kwestie, is vandaag het woord aan de Tweede Kamer over de toekomst van de veehouderij in Nederland.
De Kamer reageert op de veehouderij-visie die staatssecretaris van landbouw Henk Bleker vorige week presenteerde. Zijn devies: laat provincies en gemeenten bepalen welke omvang van bedrijven past in de regio.

In afwachting van het rapport van de Gezondheidsraad over de effecten van veehouderij op de volksgezondheid, vraagt Bleker de regionale overheden geen vergunningen te verstrekken waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Bleker is groot voorstander van het familiebedrijf en wil voor deze bedrijven voldoende ontwikkelings- en groeimogelijkheden behouden, zodat met twee gezinnen een inkomen uit een bedrijf kan worden gehaald. 400 koeien moet volgens Bleker kunnen, net als 6.000 vleesvarkens.

Het kabinet wil de sector ook duurzamer. Bleker sluit zich daarbij volledig aan bij het voorstel van de commissie-Van Doorn, die in het Verdrag van Den Bosch heeft vastgelegd dat in 2020 alleen nog duurzaam geproduceerd vlees in de schappen ligt.

Deze verduurzamingsslag laat Bleker volledig over aan de sector. Voor de overheid geldt dat de Europese regelgeving de grens is, omdat er een gelijk speelveld moet blijven met andere veehouders in andere lidstaten.

De Tweede Kamer deelt de visie van Bleker dat de veehouderij moet verduurzamen. Maar hoe, daarover zijn grofweg twee denklijnen in de politieke arena. Groenlinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren zet grote vraagtekens bij de wijze waarop Bleker dit wil realiseren. ”Ook de voorganger van staatssecretaris Bleker, Gerda Verburg, geloofde er altijd in dat de sector zelf met een oplossing zou komen. We hebben er nog weinig van gemerkt”, aldus Van Tongeren.

Ze pleit voor meer overheidsingrijpen om de verduurzaming te realiseren. De partij houdt voet bij stuk en blijft voorstander van een verbod op megastallen. Ze vindt dat de overheid de regie en sturing op zich moet nemen.

De Partij voor de Dieren houdt ook vast aan een verbod op megastallen. Ook de SP is voorstander van een écht moratorium. ”Staatssecretaris Bleker schrijft veel, maar doet niks tegen de grote stallen. We moeten groeien in kwaliteit in de veehouderij en niet in kwantiteit”, vindt SP-kamerlid Henk van Gerven. Hij vreest dat het niet goed komt, als de duurzaamheidsslag door de keten moet worden gerealiseerd. ”Dit moet wettelijk geregeld worden”, vindt Van Gerven.

Het bezwaar hiertegen dat er een ongelijk speelveld ontstaat op de Europese markt, wijst Van Gerven af. ”Nederland moet koploper zijn hierin en het voortouw nemen in Europa.”

D66 vindt dat de overheid niet alleen moet sturen op omvang van stallen. ”Niemand wil naast een stal wonen die stinkt, vervuilt, slecht is voor dierenwelzijn en milieu en die niet in het landschap past. Op die punten moeten we ook sturen”, vindt Stientje van Veldhoven.

De politica zegt wel zorgen te hebben over de aandacht voor milieu van dit kabinet. ”Met de keuzes van het kabinet zoals 130 kilometer per uur op de snelweg, de natuurwet, de EHS en de omgevingswet, maak ik me zorgen of er wel voldoende aandacht is voor natuur en milieu”, aldus Van Veldhoven.

Ze vindt de dat Nederlandse veehouderij zich moet gaan onderscheiden door een hoogwaardiger product, ook voor de exportmarkt. ”Ik ben ervan overtuigd dat er ook buiten Nederland markt is voor een hoogwaardiger product. We moeten gaan voor een hogere waardering, in plaats van een lagere kostprijs.” De Christenunie vindt eveneens dat het niet gaat om de omvang van de stal, maar om de wijze van productie.

CDA en VVD staan achter de denklijn van Bleker, al hebben ook zij kanttekeningen. VVD-politica Janneke Snijder vindt dat er te weinig aandacht is voor de markt in de visie van Bleker. ”Hij zegt dat de sector de duurzaamheidsslag zelf moet maken, maar dan moet daar wel markt voor zijn. De consument moet een hoogwaardiger product willen kopen.” Ze benadrukt dat de toon van Bleker wel erg negatief is. ”We moeten niet vergeten dat we nu ook al een heel hoogwaardig product maken.”

CDA-Kamerlid Ger Koopmans vindt dat de regering veel vraagt aan de sector. ”Dat kan, maar dan moet de regering wel zorgen voor fijnstofnormen en een goede stikstofaanpak.”

De grote vraag is wat de PVV in deze discussie zwaarder laat wegen. De partij is voor economische ontwikkeling en voor dierenwelzijn, maar trekt tot nu toe geen duidelijke lijn in het debat over megastallen. De partij kon gisteren nog niet zeggen wat het standpunt nu is.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin