AlgemeenOpinie

Tuinders en uitzenders kunnen elkaar helpen

Uitzendkoepel NBBU gaat er van uit dat de samenwerking tussen tuinders en uitzenders in West-Brabant verbetert. “Elders doen uitzendbureaus al volop zaken met tuinders”, zegt Marco Bastian, directeur NBBU.

Tuinders in West-Brabant zijn radeloos nu Roemenen en Bulgaren nog slechts bij uitzondering ingezet mogen worden. Maar minister Kamp (SZW) zwicht nog steeds niet voor de protesten uit de agrarische sector. Met goede arbeidsvoorwaarden of door bonafide partijen in te schakelen moet het lukken mensen te vinden, stelt hij.

Op uitnodiging van UWV WERKbedrijf denkt de uitzendkoepel NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) sinds dit voorjaar mee over een oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten. Ongeveer twintig NBBU-uitzendbedrijven in de regio West-Brabant, werkzaam in de agrarische sector, hebben aangegeven tuinders te willen helpen aan alternatieve seizoenskrachten.
Ondanks deze inspanning van de kant van de uitzenders verloopt de samenwerking met de West-Brabantse tuinders nog moeizaam. De NBBU vindt dat jammer. Wij zijn voor vrijheid van ondernemen, net als de tuinders. In de nu ontstane situatie doen de uitzendbureaus waar ze goed in zijn. Ze bieden de tuinders ondersteuning bij het zoeken naar geschikt personeel. Daarbij is samenwerking van cruciaal belang. Goede onderlinge communicatie zorgt voor het welslagen of het falen van plaatsing van goed personeel.

Daar waar een wil is, is een weg. Onze leden kunnen vaak prima gemotiveerde uitzendkrachten vinden voor de tuinbouw en doen elders al volop zaken met tuinders. Landelijk werken zo’n 100.000 krachten met kortdurende dienstverbanden in de tuinbouw. In West Brabant gaat het om 3.000 mensen die nodig zijn. De bemiddeling van de 97.000 andere krachten verloopt prima.

De bezwaren die de West-Brabantse tuinders aanvoeren, gaan vaak over de beperkte inzetbaarheid en productiviteit van nieuwe groepen arbeidskrachten. Door op zoek te gaan naar nieuwe werkvormen, denkt de NBBU tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld het organiseren van twee werkploegen die elkaar kunnen afwisselen. Een tuinder moet dan weliswaar meer mensen inwerken. Maar hij heeft tegelijkertijd meer keus en dus meer kans.

Straks hebben ook Roemenen en Bulgaren vrij verkeer van werken in Europa. Zij hebben dan de keuze waar ze willen werken en zullen kiezen voor werk met gunstige arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Het is daarom niet onverstandig om daar als sector al op in te spelen en te werken aan nieuwe werkvormen waardoor het werk aantrekkelijker wordt en de arbeid makkelijker te organiseren. De NBBU denkt daar graag in mee.

Marco Bastian, directeur uitzendkoepel NBBU

Beheer
WP Admin