AlgemeenAchtergrond

Tuinbouw Noord-Nederland wil onderzoek CO2-opslag

Stichting Acquisitie Glastuinbouw Noord-Nederland (SAGNN) wil dat de rijksoverheid bij onderzoek van de opslag voor CO2 in Noord-Nederland ook kijkt naar mogelijkheden voor de glastuinbouw.

Uit een brief van de ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (Vrom) blijkt dat lege gasvelden in Friesland, Groningen en Drenthe geschikt zijn voor CO2-opslag. In Friesland gaat het om gasvelden bij Drachten-Akkrum, Burgum en Harlingen. Ook Zuid-Oost Drenthe en Eemshaven worden genoemd. Friesland wil eerst een onderzoek naar de risico’s.

Joop Boertjens, voorzitter van SAGNN zou graag zien dat de glastuinbouw in Noord-Nederland profiteert van de CO2. “Maar het liefst zie ik dan een directe aanvoer van CO2 van nabijgelegen industrie. Ondergrondse opslag is toch duurder.”

Bestaande glastuinbouw in Friesland, zoals bij Sexbierum en Harlingen ligt vrij ver weg van CO2-producerende industrie. “Dat zijn wellicht te grote afstanden. Maar mogelijke glastuinbouw bij de Eemshaven is dan wel interessant.”

Volgens Boertjens is het wel van belang dat er meer informatie komt over de hoeveelheid CO2, de beschikbaarheid en de kwaliteit.

Beheer
WP Admin