AkkerbouwOpinie

Triomf van de zelfrijder

Succesvolle bunkerrooiers op rupsen en goede hectaresaldi dwingen tot nadenken over volgende rooier.

De laatste weken van de aardappeloogst in Noordwest-Europa waren zwaar. Terwijl percelen niet begaanbaar waren, moesten boeren en loonwerkers er toch aan de slag. De kans op kou en vorst wordt immers met de dag groter. Hier en daar zijn huzarenstukjes verricht, waarbij een tweede trekker voor de kipper nog wel het minste was. Soms kwam ook voor de rooier een extra trekker en voor een halve kipper aardappelen stonden er soms wel drie. Maar regelmatig moest zo vaak worden schoongestoken of kwam zoveel grond in de kipper dat stoppen de enige optie was.

Tegen deze achtergrond tekent zich een triomf af van de grote zelfrijdende vierrijïge aardappelrooiers op rupsen. Die gingen door waar kleinere, getrokken machines het lieten afweten. Zeer langzaam weliswaar, vaak haalden ze 2 kilometer per uur niet, en met regelmatig stoppen voor reiniging, terwijl de oogst doorging.

Misschien is begin december een goed moment om als akkerbouwer naar die rooiers te kijken. In de modder staan ze hun mannetje en ook onder normale omstandigheden verdichten ze minder dan een getrokken tweerijer de bodem. Het effect is dan minder zichtbaar, maar als de grond droger is maken ze minder en minder verdichte sporen. Ook is geen naast rijdende kipper nodig. Een toenemende groep boeren ziet het belang van een gezonde, niet verdichte bodemstructuur voor goede gewasopbrengsten.

Nu er na het betrekkelijk goede akkerbouwjaar 2012 ruimte is om te investeren is het goed na te denken over de vraag wat de betere optie is: de afgeschreven getrokken wagenrooier vervangen door een nieuwe, eventueel met aangedreven wielen, of investeren in een inschuurlijn die de output kan verwerken van een ingehuurde vierrijer op rupsen.

Veranderingen in bedrijfsvoering, beschikbare mensen, zorg voor de grond kunnen zodanig zijn dat loonwerk van €400 à €500 per hectare per saldo aantrekkelijker is dan doorgaan met de eigen getrokken tweerijer.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin