AlgemeenAchtergrond

Tot de laatste snik betrokken bij productschappen

Ben Dellaert, secretaris van de Productschappen Pluimvee en Eieren en Vee en Vlees, stapt over naar CoMore. Hij blijft tot het eind betrokken bij de productschappen. Waarschijnlijk verhuist een deel van de uitvoerende taken van de productschappen naar CoMore.

Ben Dellaert (48), secretaris van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en van het Productschap Vee en Vlees (PVV), wordt per 1 januari operationeel directeur van CoMore, dienstverlener in de agro-foodsector. Hij volgt Ron van Megen (55) op die voor zich zelf is begonnen. Dellaert blijft echter betrokken bij de afbouw van de productschappen, benadrukt hij meteen in het gesprek: “Ik blijf tot de laatste snik een aantal uren beschikbaar voor de afbouw van de productschappen. Daarover zijn afspraken gemaakt. Ik wil de zaken voor het personeel en het overdragen van de taken van PVV en PPE op een goede manier afronden.”

U blijft in uw nieuwe functie volop betrokken bij de pluimveesector zoals het nu lijkt. De nieuwe stichtingen voor de pluimveesector willen de uitvoering van een heel aantal productschapstaken onderbrengen bij CoMore.

“Ik ga daar zelf niet over, maar dat is inderdaad zeer waarschijnlijk. Maar ook als dat niet het geval was geweest zou ik deze functie hebben genomen.”

Hoe gaat de constructie voor wat betreft de pluimveetaken eruit zien?

“De definitieve handtekeningen moeten nog worden gezet. De drie nieuwe stichtingen voor de pluimveesector gaan geen eigen personeel in dienst nemen. Ze gaan mankracht inhuren via een derde partij. Mogelijk is dat CoMore, dat beschikt over een goede werkomgeving en backofficefaciliteiten. Die mankracht zal voor een deel bestaan uit de huidige mensen van het Productschap. Ik wil benadrukken dat nog niets definitief is. Er zijn vergevorderde ideeën, maar de definitieve besluiten moeten worden genomen door de nieuw op te richten organisaties. Ook de kalversector heeft ideeën om via zijn nieuw opgerichte stichting de taken onder te brengen bij CoMore. Dat lag voor de hand omdat de uitvoerende taken voor de SKV (Stichting Kwaliteitsbewaking Vleeskalversector) ook al via CoMore lopen.”

Hoe groot is de kans dat ook de uitvoerende taken voor de varkenssector bij CoMore komen?

“Ook dat is niet aan mij om te besluiten. Er zal eerst helderheid moeten komen over de taken die het ministerie wil neerleggen bij de Producentenorganisatie van LTO en NVV. Die duidelijkheid zal waarschijnlijk deze week komen en dan moeten LTO en NVV nog beslissen over de structuur van hun organisatie en de manier waarop ze de taken willen uitvoeren. CoMore als dienstverlenende organisatie kan dan ook in beeld zijn.”

Je ziet nu ook al een ontwikkeling dat DGB in Hardenberg al zaken inbed in het IKB-Nederland Varkenssysteem. Het gaat bijvoorbeeld om de monitoring kritische stoffen en de monitoring op blaasjesziekte. Dat wordt nog een hele concurrentiestrijd.

“Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar waar we wel voor moeten waken is dat we allerlei aparte databases op gaan zetten. Dat is gewoon minder efficiënt. We zouden toe moeten naar één basis-database, waar verschillende partijen uit kunnen putten. Met de moderne technieken zijn er allerlei zaken efficiënt en centraal te regelen. Overigens gaat het in eerste instantie om de ruimte die de sector krijgt van het ministerie van Economische Zaken om taken zelf op te pakken. Daar moet eerst duidelijkheid over zijn.”

Beheer
WP Admin