AlgemeenOpinie

Topjaar voor akkerbouwer en rundveehouder

2013: een goede oogst, prima melkprijzen en iets meer klaarheid voor de toekomst.

Begin 2013 volgt de varkenssector met ingehouden adem de Vion Food Group. Dan nog ‘beperken’ de zorgen zich tot de vraag of de afsplitsing en de verkoop van de goed renderende Ingredients-divisie de Food-divisie gaat redden. Echter, in de tweede helft van 2013 krijgt het imago van Vion nog meer te verduren door vleesschandalen, die uitgebreid de media halen als blijkt dat rondom aandelentransacties door de top van het bedrijf een verdachte geur hangt.

Alsof dat nog niet genoeg is, dreigt de varkenshouderij ook nog eens de grote verliezer te worden bij de oplossing van het nationale mestprobleem. Eind 2013 besluit staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om de dierrechten in de intensieve veehouderij te handhaven. Varkens- en pluimveehouders zijn dan terecht woedend.

De rundveehouders daarentegen, lijken goed weg te komen met het voorgenomen mestbeleid. Zij krijgen geen melkveerechten over zich heen, zodat de zuivelsector nog ruimte krijgt om te groeien na afschaffing van het melkquotum in 2015. De melkveehouderij boert sowieso financieel prima in 2013, vooral dankzij de fors hogere melkprijzen.

Akkerbouwers hebben in 2013 evenmin reden tot klagen. Oogstjaar 2013 ligt in lijn met dat van 2012. Het weer en de grond zijn optimaal om aardappelen, suikerbieten en uien te rooien. De opbrengsten zijn weliswaar niet top, maar zeker goed te noemen. En ondanks een iets lager prijsniveau voor de gewassen ten opzichte van 2012, lijkt 2013 ook financieel voor de telers een goed jaar te worden.

Op de valreep van 2013 wordt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, tot dan nog een onzekere factor voor de toekomst van de Nederlandse landbouw, concreter. Kort samengevat: vaste hectarepremies en geen productiekoppeling meer. Vooral kalver- en vleesveehouders zullen daarvoor het gelag betalen en hebben een minder leuk vooruitzicht in 2014 en verder.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.