AlgemeenAchtergrond

Topigs: even veel sperma, minder gelten

De coöperatieve Varkens KI-organisaties leverden in 2008 ongeveer even veel doses Topigs-sperma af als in 2007.

Het aantal geproduceerde Topigs-gelten is licht gedaald. Deze gegevens heeft Topigs bekend gemaakt. In 2008 werden afgerond 350.000 Topigs gelten geproduceerd. Ten opzichte van 2007 is dat 4 procent minder. In 2007 bedroeg de productie 364.000 gelten.

De lagere productie komt vooral op het conto van de bedrijven die met eigen aanfok werken. De productie nam daar af met 10.000 stuks tot 136.000 gelten. De Topigs fokkers produceerden 214.000 gelten. In 2007 was dat nog 218.000 stuks. 75 procent van de productie betreft Topigs 20 zeugen. De Topigs 30 is goed voor 12 procent van de productie.

Topigs schrijft de productie-afname toe aan een aantal factoren. Het bedrijf wijst op de bouwgolf in 2007, waardoor er erg veel nieuwe bedrijven en uitbreidingen moesten worden bevolkt met gelten. Die bouwgolf was er niet in 2008, waardoor de geltenproductie op het niveau van 2006 is uitgekomen.

Bovendien stopten er ongeveer 200 zeugenhouders met in totaal 40.000 zeugenplaatsen in 2008. Verder wijst Topigs op de tegenvallende winstgevendheid in de zeugenhouderij vorig jaar. Daardoor werden zeugen minder snel vervangen.

In totaal leverden de coöperatieve KI-organisaties 3,58 miljoen doses sperma uit. Dat is ongeveer even veel als in 2007. Het aantal doses eindbeersperma lag ongeveer 14.000 stuks hoger dan in 2007. Het aantal uitgeleverde doses zeugenlijnsperma daalde met 8.500 stuks, ofwel drie procent.

De Tempo-beer was de meest gebruikte eindbeer vorig jaar. De Tempo was goed voor 51 procent van de sperma-omzet. Het aandeel van de Tempo liep iets terug. De Top Pie, de Pietrain beer van Topigs was goed voor een omzetaandeel van 24 procent. De Talent, de vroegere D lijn scoorde 21 procent. In beide gevallen was dat iets meer dan in 2007.