RundveeNieuws

Toename aantal melkrobots en melkboxen vlakt af

Dronten – Het tempo van introductie van melkrobots en melkboxen in de melkveehouderij neemt licht af. Dit blijkt uit cijfers van de stichting KOM (Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties).

In 2010 kwamen er bijna 350 automatische melksystemen bij en zo’n 570 melkboxen. Het jaar daarop nam het aantal automatische melksystemen en melkboxen toe met achtereenvolgens ruim 330 en 530. Het aantal draaimelkstallen steeg ook veel minder hard. Daarvan kwamen er 28 bij, tegenover bijna 60 het jaar ervoor.

Het totale aantal visgraatmelkstallen, de grootste categorie, bleef afnemen, maar ook deze daling was iets kleiner dan in het jaar ervoor.

Binnen de categorie visgraatmelkstallen heeft de stichting KOM een nieuwe indeling gemaakt. Daardoor lijkt het alsof het aantal zij-aan-zij melkstallen vorig jaar met zo’n 1.000 stuks is toegenomen. Deze toename vloeit echter voor een groot deel voort uit een nieuwe indeling naar staltype, die is doorgevoerd. Melkstallen met een stand onder 50, 60, 70 en 80 graden heten sinds vorig jaar niet meer visgraat, maar zij-aan-zij stallen. Ook worden swing-ver stallen sinds 2010 apart geregistreerd.

Het aantal traditionele grupstallen blijft gestaag dalen, maar is niettemin nog steeds een stevige groep. Vorig jaar telde de stichting KOM er nog steeds 1.833 stuks van, wel weer 160 minder dan in 2010. Toch is het aantal grupstallen nog altijd groter dan het aantal draaimelkstallen (707) en het aantal tandemmelkstallen (896).

In totaal registreert de stichting KOM 19.301 melkveehouders en/of locaties. Het aantal installaties/robots bedraagt 21.267 stuks.