AlgemeenAchtergrond

Tijdlijn MKZ 2001

De gebeurtenissen rond de uitbraak van MKZ in 2001 in chronologische volgorde.

2 februari 2001
Het mond- en klauwzeervirus vestigt zich op een vleesvarkensbedrijf in Heddon-on-the-Wall in Essex (Groot-Brittannië). Het virus blijft nog bijna drie weken onopgemerkt.

20 februari 2001
Bij een slachterij in Essex wordt mond- en klauwzeer vastgesteld bij slachtvarkens. Tracering leidt naar verschillende varkensbedrijven.

21 februari 2001
De Europese Commissie kondigt een exportverbod aan voor alle levende dieren, vlees, vleesproducten, melk en zuivel, huiden en vellen van alle MKZ-gevoelige dieren.

22 februari 2001
Vanuit Ierland vertrekt een kalvertransport naar Nederland.

23 februari 2001
Eerste MKZ-verschijnselen op een Brits rundveebedrijf. Het bedrijf heeft ook schapen, die geen uiterlijke verschijnselen vertonen. De schapen blijken echter wel besmet.

23 februari 2001
Het Ierse kalvertransport naar Nederland maakt een tussenstop op een bedrijf in Mayenne in Frankrijk. Tegelijk met de kalveren komt ook een lading Ierse schapen in Mayenne aan. De schapen blijken later afkomstig uit Groot-Brittannië en hebben het MKZ-virus onder de leden.

23 februari 2001
Elf Nederlandse bedrijven die recent dieren uit het Verenigd Koninkrijk hebben aangevoerd, worden geruimd.

24 februari 2001
Het Ierse kalvertransport komt in Nederland aan. De kalveren worden onder meer gestald op een bedrijf in het Veluwse Oene.

26 februari 2001
Nederland kondigt een vervoersverbod af voor alle schapen en geiten.

1 maart 2001
Mond- en klauwzeer in Noord-Ierland, vlak tegen de Ierse grens.

13 maart 2001
Op een bedrijf in Mayenne, vlak bij de rustplaats van de voor Nederland bestemde kalveren, wordt MKZ vastgesteld bij dieren die met een transport van 16 februari in Frankrijk zijn aangekomen. Nederland besluit om recent vanuit Frankrijk ingevoerde dieren te traceren en te ruimen.

15 maart 2001
Op een bedrijf in Oene met melkgeiten en vleeskalveren worden symptomen van mond- en klauwzeer vastgesteld. Het bedrijf heeft kalveren van het Ierse transport. Laboratoriumtests geven geen bevestiging van verdenking.

17 maart 2001
Het verdachte bedrijf in Oene wordt preventief geruimd.

20 maart 2001
Kalverhouder Teunissen in Kootwijkerbroek meldt klinische verschijnselen van mond- en klauwzeer. Een eerste inspectie door dierenartsen leidt niet tot een officiële verdenking.

21 maart 2001
Mond- en klauwzeer vastgesteld bij vier koeien op een bedrijf in Olst (Overijssel). Vanaf 11 uur wordt voor geheel Nederland een vervoersverbod ingesteld voor alle vee, mest, sperma en embryo’s. De bevestiging van een tweede besmetting volgt nog dezelfde dag in het naburige Welsum.

21 maart 2001
De kalverhouder in Kootwijkerbroek zegt dat verschijnselen er nog steeds zijn. Een team van dierenartsen neemt monsters en stuurt die op naar het laboratorium.

22 maart 2001
Uiteindelijk lukt het onderzoekers van het laboratorium in Lelystad de MKZ-besmetting in Oene vast te stellen. Langzamerhand wordt duidelijk dat het kalvertransport vanuit Ierland de bron van de besmetting kan zijn. In allerijl worden gebieden rond bedrijven in Sprang-Capelle en Beesd op slot gezet, omdat een deel van de verdachte kalveren daar is terechtgekomen.

22 maart 2001
MKZ in Ierland vastgesteld.

23 maart 2001
Nederland vraagt en krijgt van de Europese Commissie toestemming om in geval van nood te gaan vaccineren tegen mond- en klauwzeer.

23 maart 2001
Tweede besmetting in Frankrijk

24 maart 2001
Vierde geval van MKZ in Nederland in Nijbroek, vlak bij Oene.

25 maart 2001
Vijfde geval van MKZ in Nederland in Oene.

26 maart 2001
Het aantal bevestigde besmettingen in Groot-Brittannië is inmiddels opgelopen tot 606. Bij de ruiming worden middeleeuwse methoden gebruikt: de brandstapel.

27 maart 2001
Het verdachte bedrijf in Kootwijkerbroek wordt geruimd, evenals een nevenlocatie in Ede.

28 maart 2001
Twee nieuwe uitbraken in Tongeren en Oosterwolde.

29 maart 2001
De verdenking in Kootwijkerbroek is bevestigd door het laboratorium. In Oosterwolde is ook een tweede bedrijf besmet.

30 maart 2001
De Kootwijkerbroekse bevolking verzet zich tegen de maatregelen die worden aangekondigd in verband met de besmetting op het kalverbedrijf. De kalverhouder duikt onder nadat hij en zijn gezin zijn bedreigd.

30 maart 2001
Derde geval van MKZ in Oene.

1 april 2001
Besmetting in Vaassen: uitbraak nummer 12.

2 april 2001
Nederland is begonnen met noodvaccinatie rond besmette bedrijven. Het ministerie wil vaccineren in een groot gebied rondom de besmettingshaarden – de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zwolle.

3 april 2001
Drie nieuwe besmettingen op één dag: een in Olst en twee in Oene. De situatie is niet meer onder controle.

3 april 2001
In Brussel vergaderen Europese lidstaten over het Nederlandse plan om over te gaan tot massa-vaccinatie in de MKZ-driehoek. Nederland moet tal van vragen beantwoorden, voordat het plan wordt aangenomen met 77 stemmen voor en tien onthoudingen.

4 april 2001
Vaccinatie in MKZ-driehoek begint. In totaal moeten 1300 bedrijven worden gevaccineerd in een gebied van 450 vierkante kilometer. Vaccinatie is uitgestelde ruiming.

5 april 2001
De toestemming van de Europese Commissie voor noodvaccinatie en uitgestelde ruiming wordt officieel gepubliceerd door Europees commissaris David Byrne

7 april 2001
Onlusten in Kootwijkerbroek bij de ruiming van bedrijven. Auto’s van ambtenaren worden in brand gestoken, politie en RVV worden met stenen bekogeld, een ruimingsploeg wordt urenlang vastgehouden. De mobiele eenheid wordt te hulp geroepen. Verschillende Kootwijkerbroekers worden aangehouden wegens geweldpleging.

7 april 2001
Twee nieuwe MKZ-uitbraken in Heerde en Wapenveld.

8 april 2001
Nieuwe uitbraak in Heerde. Inmiddels zijn 18 bedrijven besmet.

10 april 2001
Nieuwe uitbraken in Heerde en Wapenveld.

11 april 2001
Mond- en klauwzeer op een bedrijf in het Friese Ee. De uitbraak is een volledige verrassing en een ernstige tegenvaller. Het Friese bedrijf en de omliggende bedrijven worden met voorrang geruimd.
In Heerde wordt een vierde besmetting gemeld.

12 april 2001
Opnieuw een besmetting in Friesland, nu in Anjum, niet ver van Ee.
In Wapenveld zijn twee nieuwe besmettingen.

22 april 2001
Besmetting in Wijhe.

15 mei 2001
Buiten de besmette gebieden worden vervoersmaatregelen versoepeld.

23 mei
Laatste ruimingen van gevaccineerde bedrijven in de MKZ-driehoek.

13 juni 2001
Toezichts- en beschermingsgebied rond Kootwijkerbroek wordt opgeheven.

26 juni 2001
Laatste vervoersbeperkingen in verband met MKZ-uitbraak opgeheven. Nederland is officieel weer MKZ-vrij.

Beheer
WP Admin