AlgemeenAchtergrond

Thieme’s dierenpartij uitgebokt

Het debat over de Nota Dierenwelzijn had voor de Partij voor de Dieren een hoogtepunt moeten worden. Het werd een totaal fiasco.

Een moment van oogsten. Dat hadden de twee Kamerdebatten over de Nota Dierenwelzijn moeten worden voor de Partij voor de Dieren. Sinds ze anderhalf jaar geleden de Tweede Kamer binnenstormden, lieten Marianne Thieme en Esther Ouwehand geen week voorbij gaan zonder aandacht te vragen en te krijgen voor het dier in al zijn facetten.
Maar hebben ze er ook iets mee bereikt (voor het dier dan, want voor zichzelf hebben ze veel naamsbekendheid weten te verwerven)? Bar weinig. Veel gekakel, weinig eieren. De bespreking in de Kamer van minister Verburgs toekomstvisie op het dierenwelzijn deed zich bij uitstek voor als de gelegenheid om nu eindelijk eens resultaten te boeken ten gerieve van de dieren.

Politiek amateurisme

Maar wat ging dat mis! Anderhalf jaar ervaring ondertussen, maar Thieme en Ouwehand zijn nog altijd erbarmelijke politieke amateurs en kozen een strategie die schromelijk de mist in ging. Ze investeerden al hun spreektijd –en die is voor een tweevrouwsfractie niet zo veel- in het indienen en voorlezen van moties. En wel 61 stuks. Die werden achter elkaar voorgelezen in zo’n hoog tempo dat andere Kamerleden vroegen het kalmer aan te doen omdat ze het niet konden verstaan.

Debat werd ‘travestie’

Met dit motie bombardement – dat niet eens voltooid kon worden omdat bij nummer 40 de spreektijd op was – schreef de PvdD parlementaire geschiedenis, maar maakte ze zich ook volstrekt belachelijk. Zelfs hun natuurlijke bondgenoten, D66 en SP, namen afstand van dit irritante gedrag, nooit eerder vertoond in het Nederlandse parlement.

Bovendien was de inhoud van veel moties te gênant voor een serieus Kamerdebat. Zeer ongebruikelijk was ook nog het ontbreken van de overwegingen die de voorgestelde Kameruitspraak in een bepaalde samenhang plaatsen. Zo bleef onduidelijk waaróm de PvdD van alles en nog wat wil verbieden. Een beperkte selectie: verbod op het houden van een enkel konijn, verbod op import van kalveren, verbod jacht op hazen en konijnen, verbod op meerdaagse duivenvluchten, en – ongelogen! – verbod op vissenkommen. Zó theatraal was dit allemaal, dat zelfs D66-Kamerlid Boris van der Ham dreigde het debat te verlaten met de uitroep: „Dit debat dreigt een travestie te worden.’’ Het theater overvleugelde de inhoud, zo wilde hij maar zeggen. Door álles belangrijk te vinden, is niets meer belangrijk, voeg ik eraan toe.
Het enkele feit dat de fractievoorlichter het bundeltje van 61 moties plus bijbehorend persbericht uitdeelde aan de pers, wekt de indruk dat het allemaal te doen was om media-aandacht, niet om dierenwelzijn.

Krediet verloren

Dat de dierenpartij ook bij de vanouds verwante fracties (PvdA, GroenLinks, SP, D66) het krediet heeft verloren, bleek een dag later. De poging en gelegenheid te krijgen om de resterende 21 moties alsnog in te dienen, liep spaak. In een speciaal belegd procedureoverleg was bij geen der fracties ook maar enige bereidheid om Thieme en Ouwehand een verlenging van het debat te gunnen.

Afgeserveerd en uitgebokt

De grote klap komt aanstaande dinsdag, 12 februari. Dan komen alle dierenwelzijnsmoties in stemming. ,,D-day’’, noemt de PvdD die dag. Ik voorspel dat dit de zwartste dag wordt in de geschiedenis voor de PvdD: alle moties worden verworpen, niet een ervan wordt aangenomen. Voor de dieren niets bereikt, door alle andere fracties afgeserveerd. De PvdD is uitgebokt.

Beheer
WP Admin