AkkerbouwAchtergrond

Texelse bollen en bieten profiteren van zoetwater

Haarlem – Hyacintenbollen en suikerbieten op Texel hebben baat bij de zoetwaterberging, zo blijkt uit het eerste jaar van een meerjarige proef van de provincie Noord-Holland.

“De hyacintenbollen zijn groter dan de bollen die geen regenwater uit het bassin kregen”, constateert de provincie. “Ook de suikerbieten hebben in de zomer profijt gehad van het proefsysteem. Dat is te zien aan de omvang en kwaliteit van de bieten. De uitdaging voor het komende teeltseizoen is te zoeken naar meer efficiënte watertoevoer.”

De provincie voert de proef uit op een perceel van een bollenteler in polder Het Noorden op Texel. Het doel is een methode te vinden waarmee agrariërs zelf kunnen voorzien in hun zoetwaterbehoefte en droge periodes kunnen overbruggen.

Door klimaatveranderingen neemt de zoetwatervoorziening in de toekomst immers af, zo redeneert de provincie. “Deze proef is noodzakelijk om economische schade voor bollentelers door verzilting en droogte te voorkomen”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Joke Geldhof. “De proef draagt bij aan het opdoen van kennis en ervaring en die delen we met agrariërs.”

In de proefopstelling wordt regenwater via het land en het dak van de schuur in een bassin opgevangen. In droge perioden kan water vanuit het bassin, via de drainagebuizen of de druppelbevloeiing, aan het landbouwperceel worden geleverd.

De pilot loopt nog tot eind 2014. Komend seizoen wordt verder ingezoomd op optimaal gebruik van het water. Verder wordt een extra proefveld toegevoegd, waarbij de meststoffen worden toegediend via de druppelslangen waarmee ook bevloeiing van de gewassen plaatsvindt.

Aan het eind van de pilot wordt er meer duidelijkheid over de terugverdientijd van de proefopstelling.

Beheer
WP Admin