RundveeAchtergrond

Terhulpen helpt jonge boeren

Brussel gaat werken aan concrete opvolgingssteun voor jonge boeren.

Voor jonge boeren was de informele bijeenkomst van Europese landbouwministers in het Belgische Terhulpen (La Hulpe op z’n Frans) nog het meest bemoedigend. Het nieuwe landbouwbeleid, dat daar als hoofdnummer ter tafel kwam, zal speciale maatregelen bevatten die de bedrijfsopvolging gemakkelijker maken. Dat was een duidelijke en concrete toezegging van landbouwcommissaris Dacian Ciolos, die nu werkt aan voorstellen waarvan de contouren op 17 november naar buiten komen (als ze al niet eerder uitlekken, wat ik waarschijnlijk acht). ,,Ik laat mijn team en het team van de Europese jongeboerenorganisatie samen werken aan maatregelen”, zei hij gisteren na afloop van het beraad van de ministers, waar hij als commissaris altijd bij aanwezig is.

Niet langer vrijblijvend

Waaruit de maatregelen precies bestaan, is nog onbekend, maar het enkele feit dát ze onderdeel worden van het EU-landbouwbeleid voor na 2013, vind ik al bijzonder én bemoedigend. Maar de EU geeft nu toch ook al steun aan bedrijfsopvolgers, zult u zeggen. Ja, dat is zo. Alleen dat is een aparte en vrijblijvende regeling die los staat van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Die regeling kan door de lidstaten naar goeddunken worden toegepast. Nederland heeft lang geaarzeld om deze jongeboerenregeling in te voeren. Daarvoor was veel druk vanuit de Kamer nodig. SGP’er Bas van der Vlies – nu niet meer in de Kamer – heeft zich daar met succes druk voor gemaakt (zodat de regeling ook wel de ‘Guldenvliesregeling’ wordt genoemd). Als vast en onlosmakelijk onderdeel van het GLB moet deze steunregeling straks overal in Europa worden toegepast. Daar hebben jonge boeren meer aan.

Uitstervende beroepsgroep

Het zou een mooi succes zijn voor de Europese jongeboerenorganisatie Ceja. En zeker ook voor zijn voorzitter, de Nederlander Joris Baecke, die in Zeeuws-Vlaanderen een akkerbouwbedrijf heeft. Baecke had de eer om de ministers van landbouw in Terhulpen toe te spreken. Evenmin als andere journalisten mocht ik daar bij zijn, maar ik kreeg wel de tekst ter inzage. Die bevatte een onrustbarende waarschuwing: 7 procent van de Europese boeren is jonger dan 35, in sommige landen zelfs nog maar 3 procent. Boeren dreigen een uitstervende beroepsgroep te worden. Dát nu juist wil het Europese landbouwbeleid voorkomen, daarover zijn de ministers van alle lidstaten het wel eens.

Nieuwe doelen voor toeslagen

De discussies over de toekomst van het EU-landbouwbeleid – in drie werkgroepen – heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Dat kan ook nog niet, daarvoor is het nog te vroeg. Minister Verburg heeft – niet voor het eerst – benadrukt dat de bedrijfstoeslagen in de toekomst op nieuwe doelen moeten worden gericht. Hoewel de Belgische voorzitter, Sabine Laruelle, in de persconferentie na afloop veel sprak over ‘consensus’, konden zij en commissaris Ciolos nog helemaal niets zeggen over de bedrijfstoeslagen van de toekomst. Daarvoor moeten we toch wachten tot 17 november, wanneer Ciolos daar meer over zal melden.

Beheer
WP Admin