AlgemeenAchtergrond

Telers Greenery krijgen uitstel keuze afzetmodel

The Greenery geeft leden meer tijd voor de keuze voor een afzetmodel.

Telers moeten nu voor 1 februari kiezen of ze intensief gaan samenwerken met het handelshuis of kiezen voor een meer vrije afzet.

De telers van vruchtgroenten, paddenstoelen, radijs en asperges hadden tot 15 januari de tijd, maar door het besluit van The Greenery is die termijn opgerekt. “We willen telers meer tijd geven voor een beslissing”, zegt de woordvoerder. Het is niet onder druk van telers gebeurd, stelt hij.

The Greenery-leden stemden eind 2009 in met een nieuw samenwerkingsmodel, met een keuze tussen twee afzetmodellen. Voor paprika en trostomaat kiezen de telersverenigingen Paprika NL en Prominent voor een afzet via de coöperatie. De handelsrelatie met het handelshuis is daardoor meer indirect.

Scheiding handelshuis en coöperatie

Met het nieuwe samenwerkingsmodel is gekozen voor een verdere scheiding tussen handelshuis en coöperatie. Die coöperatie gaat onder een andere naam op een andere locatie gehuisvest worden. Ook Paprika NL gaat op een ‘neutrale plek’ gehuisvest worden. De nieuwe vereniging maakte vandaag bekend een nieuwe directeur te hebben aangetrokken. Peter de Lange, afkomstig van FresTeem gaat werken voor de paprikatelers van The Greenery. Door fusies bij FresQ keek De Lange uit naar een nieuwe werkplek. Eerder kwam ook de verkoper van Prominent uit de FresTeemstal.

Momenteel voert de Greenery-directie gesprekken met telers over de samenwerking. Paprika NL heeft binnenkort twee gesprekken gepland over de manier van samenwerken. Paprika NL wil logistieke diensten van het handelshuis The Greenery blijven afnemen. Wel zegt De Lange kritisch te kijken naar de aangeboden diensten. De paprikatelers willen meer transparantie in de kostenstructuur en prijsopbouw.
Paprika NL start eind deze maand al met de verkoop als één belichte teler in productie komt. De vereniging telt 370 hectare. Het aandeel van 85 procent kan nog groeien door lopende gesprekken met andere Greenerytelers.

Beheer
WP Admin