AkkerbouwNieuws

Telen uit de grond nog niet rendabel

Venray – Teeltsystemen uit de grond geven een vier keer grotere opbrengst per hectare dan teelten in de grond. Maar de systemen zijn nog niet rendabel. Dat bleek vandaag op een symposium in Venray, waar de resultaten zijn gepresenteerd van het project ‘Teelt de Grond uit’.

Er is onderzoek gedaan bij het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), Proeftuin Zwaagdijk en bij een aantal telers naar teeltsystemen op water en op substraat in de buitenlucht.

Bij het telen van prei op water is omgerekend 286 ton per hectare geoogst tegen gemiddeld 65 ton bij het telen in de grond. Dat is een factor 4,4 meer. Bij kropsla was de productie een factor 4,2 groter en bij spinazie 4,4. Bij de teelt van bloemkool op water was de opbrengst 1,9 keer hoger dan in de grond. De productiestijging is minder dan bij andere gewassen, zegt programmaleider Janjo de Haan van Wageningen UR. “Bij bloemkool kun je het aantal planten per vierkante meter minder sterk vergroten dan bij andere gewassen. Ook zijn bij bloemkool minder teelten per jaar mogelijk.”

Wageningen UR onderzocht de rendabiliteit van teeltsystemen uit de grond. Ondanks de veel hogere opbrengsten zijn de teeltsystemen nog niet rendabel. De Haan: “Bij prei en kropsla is het bijna rendabel, maar bij spinazie en bloemkool nog niet. De teelt op water is nog niet rendabel, maar de teelt op substraat wel. Telen uit de grond is een kansrijke innovatie, die nog niet klaar is, maar voldoende perspectief heeft voor voortzetting.Ondanks de teelttechnische knelpunten is er voldoende perspectief om er mee door te gaan.”

De grote winst zit in een efficiënter gebruik van mineralen,water en gewasbeschermingsmiddelen, zegt LEI-onderzoeker Rob Stokkers. “En er is minder grond en iets minder arbeid nodig. Bij de teelt op water is het waterverbruik lager dan bij de grondteelt. In de substraatteelt is het watergebruik nu hoger, maar dat komt met name omdat nu niet gerecirculeerd wordt in de meeste substraatteelten. Bij de teelt op water is het energieverbruik hoger omdat water wordt rond gepompt.”

Beheer
WP Admin