AlgemeenNieuws

Tekortkomingen bij grootste deel MER-rapportages

Den Haag – Ruim 80 procent van de Milieueffectrapportages die gemaakt worden voor intensieve veebedrijven voldeden in 2011 niet aan de kwaliteitseisen.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Commissie voor Milieueffectrapportage.

Sinds 2009 blijkt meer dan de helft van de MER-adviezen niet aan de kwaliteitseisen te voldoen. Dat is ook in 2011 niet verbeterd. De meeste problemen doen zich voor bij vergunningverlening aan intensieve veebedrijven en bij bestemmingsplannen buitengebied, omdat de gevolgen op de natuur in Natura-2000 gebieden vaak worden onderschat.

In 2011 nam het totaal aantal MER-adviezen met 22 procent af ten opzichte van 2010, naar iets meer dan 200. Het aandeel vrijwillige MER-adviezen nam toe, naar 40 procent van het totaal aantal adviezen.

De MER-commissie heeft hierop kennisbijeenkomsten georganiseerd om de kwaliteit van de MER’s te verbeteren. Dit heeft echter nog niet tot verbetering geleid.

De Tweede Kamer wil een kabinetsreactie op het jaarverslag van de Commissie voor Milieueffectrapportage.

Beheer
WP Admin