AlgemeenAchtergrond

’Te veel PT-bestuurders zitten er te lang’

Te veel bestuurders van het Productschap Tuinbouw zitten er te lang. Zij zijn niet goed in staat de belangen van hun achterban te verdedigen. Dat zegt Gerard Roest, onderhandelaar glastuinbouw van FNV Bondgenoten. Hij verlaat zelf het PT-bestuur.

U stapt uit het PT-bestuur door een nieuwe functie binnen FNV. Velen zullen gedwongen uittreden met dit plan. Het PT schrapt honderd bestuursfuncties.
”Te veel bestuurders zitten er al te lang. Ik zit zes jaar in het bestuur en heb geen nieuwelingen zien binnenkomen. Het zou goed zijn voor een aantal om zelf terug te treden.”

Als de maximale zittingstermijn van zes jaar wordt gehandhaafd, vallen dus veel mensen af.
”Dat gaat niet gelijk gelden, maar veel gezichten zullen verdwijnen. Maar dat is goed. Dat moet tot samenwerking dwingen. Als LTO bijvoorbeeld niet voor alle subsectoren een bestuursfunctie krijgt, maar één vertegenwoordiger afvaardigt, dwing je om meer samen te werken en kun je iets doen aan het gebrek aan vertrouwen dat er bestaat tussen bijvoorbeeld handel en teelt, sierteelt en groente of ook tegenstellingen tussen ZLTO en LTO-Noord. Deels is dat ook terug te voeren op persoonlijke tegenstellingen. Dat staat nu een goede werking van het PT in de weg.”

Ondernemingsplatforms worden een belangrijk beslisorgaan. Bent u niet bang dat hierdoor een nieuw zwaar orgaan wordt opgetuigd met lastige besluitvorming?
”Die vrees heb ik niet. Ik denk dat als siertelers, groentetelers, hoveniers en boomkwekers bij elkaar zitten in en praten over bijvoorbeeld arbeid, dat ze eerder geneigd zijn in te stemmen en met projectvoorstellen zullen komen.”

Maar dan moeten telers het sectorbelang gaan zien. Is dat er wel voldoende? Er wordt toch vooral gekeken of het geld dat zij inbrengen wel goed besteedt wordt voor dat product?
”Je hebt altijd een groep mensen die de kar trekt, en achterblijvers. Wat je niet wilt, is dat achterblijvers een rem gaan vormen. Er moet juist meer support komen voor deze voorlopers in de ondernemingsplatforms. Je moet ondernemers wel betrekken. Dat is de taak van bestuurders”

U zei niet te hopen dat maandag de laatste bestuursvergadering wordt. U vreest toch voor een einde?
”Als arbeid niet als kerntaak wordt benoemd, dan heeft het geen zin in de besturen te stappen. Zonder werknemers kunnen productschappen niet bestaan. Het heeft geen zin voor ons mee te praten over onderwerpen als arbeid daar geen onderdeel van uitmaakt.”

Beheer
WP Admin