AlgemeenAchtergrond

Tarief inkomstenbelasting omlaag

Het kabinet stelt een aantal maatregelen voor in de categorie van de inkomstenbelasting. Deze maatregelen moeten het aantrekkelijker maken om te werken. Werkende mensen gaan er namelijk minimaal 100 euro op vooruit.

Allereerst bestaat het voornemen de algemene heffingskorting volgend jaar met 53 euro op te hogen naar 2043 euro. De arbeidskorting gaat van 1357 euro naar 1399 euro en de aanvullende combinatiekorting voor de werkende alleenstaande ouder of voor de minstverdienende ouder komt 92 euro hoger uit op 700 euro.

Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting en de premies volksverzekering gaat omlaag van 34,15 naar 33,65 procent in de eerste schijf en van 41,45 naar 41,40 procent in schijf twee. Directeuren-grootaandeelhouders van bedrijven krijgen alleen volgend jaar een verlaging van het tarief over de eerste 250.000 euro inkomen uit aanmerkelijk belang. Het gaat hier om een verlaging van 25 naar 22 procent.

Ondernemers krijgen 3000 in plaats van 1500 euro afdrachtvermindering voor onderwijs ten behoeve van hun personeel. Dit gaat om het behalen van een startkwalificatie door werknemers. Voor rijden op aardgas komt er een fiscaal tarief van 3 cent per kubieke meter in plaats van het huidige schuiventarief.

Er komt ook een aanpassing van de belasting op erfenissen en schenkingen. Het toptarief wat van toepassing is op de categorie andere verkrijgers, de derde tariefgroep, wordt verlaagd van 68 naar 63 procent.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van Financiën

Beheer
WP Admin