Foto- en videoreportages over oogst, einde oogst, rupsbanden, hakselen, dorsen