gewassen, opbrengsten, vroeg voorjaar, phytophtora