AlgemeenAchtergrond

Tacken: kredietcrisis treft teelt zwaarder dan handel

Het aantal handelsbedrijven dat door de economische crisis heeft moeten stoppen beperkt zich tot niet meer dan vijf.

Dat zei Wim Tacken, voorzitter van handelskoepel Frugi Venta tijdens Het AGF-debat. Tacken denkt dat de handel het ergste achter de rug heeft.

Tacken stelt vast dat de handel afgelopen jaar meer heeft geëxporteerd, maar wel tegen grote prijsconcessies. Dat heeft geresulteerd in een uitvoerwaarde die 10 procent is gedaald. Overigens gold de gestegen export niet voor het hele productpakket. Het volume uitgevoerde vollegrondsgroente is door de crisis met een derde afgenomen.

Tacken stelt vast dat veel handelsbedrijven dit jaar ’rond de nul’ hebben kunnen afsluiten. Hij denkt dat de teelt zwaarder is getroffen door de crisis dan de handel. Een van de oorzaken daarvan is overproductie, stelt hij. “Telers hebben in tijden van een krimpende markt fors uitgebreid. Het Nederlandse aanbod is daardoor qua volume niet afgestemd op de export.” Hij meent dat Nederlandse bedrijven daardoor een grotere klap hebben geïncasseerd dan buitenlandse teeltbedrijven.

Theo Tijssen, voorzitter van DPA, de koepel van telersorganisaties, weerlegt die kritiek. ”De overproductie is een international probleem en zit hem niet zozeer in areaal maar in een hogere productie per hectare.” Hij prijst de moed van telers om te blijven investeren, maar merkt op de crisis een zware wissel trekt op de investeringsbereidheid. “Telers investeren met het idee op de lange termijn de concurrentie te verslaan. Dat moet je niet stoppen”, aldus Tijssen.

Beheer
WP Admin