AkkerbouwAchtergrond

‘Tabaksblat’ in de wereldhandel

Een morele code op de agenda van het WTO, zei ik laatst, maar wat is een morele code? Ik vind het een zaak van kiesheid.

Een morele code is niet hetzelfde als een moraal. Een moraal is een belangrijkste leidraad (gezaghebbend), schrijft iets voor (prescriptief), is overal toepasbaar (universaliseerbaar) en let op het algemeen welzijn (gericht op anderen).
Een code schrijft ook iets voor, maar beperkt zich tot kleinere kring en geeft aan hoe een mens goed moet handelen binnen die kring. Een dressing-code bepaalt hoe je naar een feestje moet, de Code Tabaksblat bepaalt hoe bobo’s zich horen te gedragen in het grotegeldcircuit. Een morele code in de wereldhandel zie ik dan ook, in het verlengde hiervan, als een gedragsregel die bepaalt hoe je bij het handelen moet handelen.

Dik egoïsme

De wereldhandel trekt zich niets aan van enige moraal. Ieder land werpt handelsbarrières op om de eigen productie te beschermen, maar wil tegelijk dat anderen dat niet doen. Sommige landen verkiezen het om enkele boeren te steunen terwijl miljoenen anderen daar de dupe van zijn. Ook de deugdmoraal wordt niet gevolgd, handelaren streven bewust eigenbelang (winst) na, ook al gaat dat ten koste van anderen.

Dun protectionisme

Een code kan, in tegenstelling tot een moraal, efficiënter werken, omdat een code bodemeisen aan de wereldhandel voorschrijft zonder voor te schrijven hoe handelaren zich verder moeten gedragen.
Ik probeer er enkele. Als zwaar gesubsidieerde producenten in een land alternatieven hebben voor hun teelt, dan moet die subsidie worden afgebouwd. Als een land van slechts weinig teelten afhankelijk is, moeten andere landen niet de prijzen van die producten kunstmatig laag houden en/of de importtarieven hoog maken. Als landen hun eigen productie proberen op te bouwen (met buitenlandse steun), moeten andere landen die opbouw niet torpederen door diezelfde producten daar goedkoop te dumpen.
Ik weet het: het druist in tegen de antiprotectionistische politiek van Nederland, maar ik vind het een zaak van kiesheid.

Beheer
WP Admin