AkkerbouwAchtergrond

Suiker Unie: mooie cijfers in efficiënte bietencampagne

Na topjaar 2009 komt het huidige suikerbietenseizoen overtuigend op de tweede plek. Door een gebrek aan zon in de zomermaanden worden suikergehaltes niet geëvenaard. Optimisme over het seizoen 2011-2012 is desondanks wel op zijn plek.

De suikerbietenoogst- en campagne 2011-2012 lopen uitstekend. Het hoogste suikergehalte wordt dit jaar niet bereikt, maar de hoogste wortelproductie waarschijnlijk wel. Dat zegt Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie. ”We komen net boven de 80 ton per hectare. In 2009 was dat 79 ton.”

Het suikergehalte was toen echter hoger met 17,7 procent. ”We koersen nu op 17 procent, nog steeds een prachtig getal. Dit betekent dat we dit seizoen op 13,7 ton suiker per hectare uitkomen. Een hartstikke mooie opbrengst, ondanks het gebrek aan zomer. Het zonnige najaar maakte veel goed.”

De goede suikerbietenkwaliteit blijkt ook uit de meest recente gegevens van Suiker Unie. Vorige week, de dertiende campagneweek, zakte het suikergehalte van de Nederlandse bieten iets naar 17,6 procent, wat leidt tot een gemiddelde van 16,9 procent. In het Zuidwesten worden hoge ogen gegooid met gehaltes als 18,4 procent suiker in bieten uit de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen en 18,2 procent op Walcheren.

De meest winbare bieten komen uit Goeree-Overflakkee met 92,8 punten. Het landelijk gemiddelde in week 13 was 91,9 punten, iets hoger dan vorige week. Het campagnegemiddelde komt hiermee op een winbaarheid van 91,6 punten.

Het tarrapercentage is gelijk gebleven: 14,6 procent. Dat ligt een heel stuk onder het gemiddelde van 15,2 procent. Er zijn echter grote regionale verschillen waarneembaar; de minste tarra is gemeten in bieten uit de regio Graafschap/Achterhoek (11,4 procent) en de meeste tarra zat in bieten uit Noord-Holland midden (20,9 procent).

De oogst is bijna afgerond; maandag moest landelijk nog 4 procent worden gerooid. ”Een groot verschil met vorig jaar”, constateert Sikken. ”Toen was het erg nat en ging het rond deze tijd vriezen. Dit jaar loopt de oogst juist buitengewoon goed in november. Door de regen in augustus en ook september, kende de oogst een moeizaam begin. Dit geldt vooral voor de regio Noord-Nederland.”

De meeste bieten moeten worden gerooid in Limburg en West-Brabant (beide 7 procent). Vorig jaar concentreerde dit zich in het Zuidwesten, West-Brabant spande de kroon met nog 22 procent van de oogst voor de kiezen.

Het suikergehalte stijgt niet meer nu de meeste bieten in opslag liggen. Ook het tarrapercentage stabiliseert naar verwachting. Sikken voorziet geen problemen met het laatste restje oogst. ”De machines kunnen mooi op tijd worden opgeborgen. En schoon, want er is niet gemodderd. De meeste percelen, niet alleen van de bieten, liggen netjes klaar voor de winter. Een heel ander verhaal dan vorig jaar.”

Ook de verwerking loopt dit seizoen prima. ”De fabrieken draaien op een stabiel hoog niveau. Storingen, productieverlies, extra kosten bij minder opbrengst, daar hebben we dit jaar niet mee te maken. Dat leidt tot een efficiënte campagne. Het gaat super.”

Tegen half januari wordt de campagne afgerond. Dan maken akkerbouwers en Suiker Unie zich weer op voor het volgende seizoen. Een seizoen met meer ruimte voor de bietenteelt.

Sikken: ”Ik denk dat 3 procent areaalgroei mogelijk is. Het gaat wel lukken om dit bij telers onder te brengen, verwacht ik. Minstens 10 procent van de surplusbieten wordt uitbetaald. Over dit seizoen wordt alles afgerekend, dus iedereen begint met een schone lei. We komen volgend jaar op een areaal van 75.000 hectare.”

Beheer
WP Admin