AlgemeenNieuws

Subsidie agrarisch natuurbeheer alleen nog collectief

Den Haag – Regionale collectieven van agrarische natuurverenigingen krijgen een centrale rol in het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer. Voor individuele boeren wordt het niet meer mogelijk om subsidie te krijgen voor agrarisch natuurbeheer, dat gaat alleen via een collectief.

Dat laat het Ministerie van Economische Zaken weten. Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur is met provincies in gesprek over een nieuw systeem voor agrarisch natuurbeheer, dat per 1 januari 2016 van kracht wordt. Dijksma wil het stelsel vereenvoudigen en beter laten aansluiten bij de internationale biodiversiteitsdoelen.

Bij de nieuwe werkwijze stelt de overheid gebiedsdoelen op, waarna de overheid met betrokken partijen, zoals regionale overheden en natuurverenigingen een gebiedsvisie opstellen. Dienst Regelingen beoordeelt of de plannen van de collectieven aan Europese regelgeving voldoen, voordat er subsidie verstrekt kan worden.

“Deze werkwijze sluit aan bij de energie die er in een streek is. Het creëert ruimte om effectiever te werken aan samenhang tussen biodiversiteits- en andere doelen”, aldus een woordvoerder van het ministerie. De nieuwe werkwijze moet leiden tot lagere uitvoeringskosten, doordat de collectieve aanvraag de verschillende individuele aanvragen vervangt. Het onderscheid tussen agrarisch natuurbeheer binnen de Ecologische Hoofd Structuur en daarbuiten komt met het nieuwe plan ook te vervallen. Doelstelling is dat de provincies ook de uitvoering van de regeling voor agrarisch natuurbeheer op zich neemt.

Dijksma zal het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer voor de zomer presenteren.

Beheer
WP Admin