AlgemeenAchtergrond

Studie op rekenmethode ecologische voetafdruk

Blonk Milieu Advies uit Gouda en verschillende geledingen van Wageningen UR (Livestock Research, LEI en Praktijk onderzoek Plant en Omgeving) ontwikkelen een rekenprotocol dat internationaal moet worden geaccepteerd voor de ecologische voetafdruk (carbon footprint) van varkensvlees.

Volgende maand moeten de resultaten van dit project naar buiten komen. Volgens onderzoeker Wijnand Sukkel van PPO die bij het project is betrokken, is er tot nu toe nog geen echt internationaal erkende methodiek om de ecologische voetafdruk te berekenen. Daardoor zijn de berekeningen die door verschillende partijen worden uitgevoerd slecht vergelijkbaar. De onderzoekers hebben dan ook intensieve contacten met collega’s in het buitenland om de methodieken af te stemmen.

Het lopende project moet een forse stap in de richting van een internationaal geaccepteerde rekenmethodiek opleveren. Een tweede doelstelling van het project is om inzicht te krijgen in de ’footprints’ van de gangbare varkenshouderij en de biologische varkenshouderij in Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland.

Sukkel: “We willen inzicht krijgen in de factoren die de uitkomsten kunnen beïnvloeden.” Volgens hem is het goed denkbaar dat bepaalde welzijnskeuzes die worden gemaakt in de biologische houderij ten koste kunnen gaan van de efficiëntie en daardoor negatief uitpakken voor de carbon footprint van die sector. “Juist in dat soort zaken willen we meer inzicht krijgen.”

De analyse moet ook verbeterpunten opleveren voor de gangbare en de biologische sector waarmee de broeikasgasemissies kunnen worden verlaagd. Het hele project is geïnitieerd door Vion/De Groene Weg, Bioconnect, het ministerie van landbouw, de ZLTO en Cehave-Landbouwbelang.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin