AlgemeenAchtergrond

Strijd tegen opwarming bedreigt stammen

De strijd tegen de opwarming van de aarde vormt een bedreiging voor mensen die in stammen leven.

De maatregelen dreigen voor stammen net zo schadelijk te worden als de klimaatverandering zelf. Dat stelt een internationale organisatie die opkomt voor de mensenrechten van inheemse volksstammen, Survival International. In een rapport, dat maandag is verschenen, waarschuwt de organisatie vanuit Londen voor de mogelijke gevaren. De kritiek komt twee weken voor het begin van een internationale klimaattop in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Survival International wijst onder meer op de opkomst van biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen die de lucht vervuilen. De aanbouw van de groene brandstoffen neemt land weg waar stammen van oudsher zijn gevestigd. Als het geplande beleid wordt doorgevoerd, zijn miljoenen inheemse bewoners gedwongen te vertrekken.

Ook de bouw van stuwdammen voor de opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld in het Amazonegebied, leidt ertoe dat stammen hun traditionele woongebied moeten verlaten.

Beheer
WP Admin