VarkensOpinie

Stoppen?

Om een of andere reden zitten wij in het adresbestand van het Plattelandshuis te Zelhem en ontvingen we een uitnodiging voor een bijeenkomst over ”Stoppersregeling: hoe verder als varkenshouder?” Nu ben ik al jaren geleden gestopt met varkens, maar dat had niet gehoeven.

Men kan ook na 2013 nog doorgaan met varkens zonder een emissiearm stalsysteem als de varkenshouder managementmaatregelen neemt om de emissie te verminderen (voer, stal, minder dieren). Al die kleine krabbelaars die niet in het milieu willen investeren, kunnen dus nog een tijdje doormodderen. Uitstel van executie voor het bedrijf zelf en vervelende concurrentie voor de blijvers, die wel de noodzakelijke investeringen doen. Op micro-niveau moeten boeren natuurlijk een eigen afweging maken. Op macro-niveau gelden weer heel andere wetten. En dan zien we de intensieve veehouderij steeds meer in de hoek waar de klappen vallen terechtkomen.

In Noord-Brabant lijkt men er schoon genoeg van te hebben: een bouwstop voor geitenhouders, geen nieuwvestiging meer, bouwblokken van maximaal 1,5 hectare. Bleker komt met een wet tegen megastallen, ook al zoiets. De andere provincies trekken zich daar nog niets van aan, maar dat zal niet lang meer duren. Is de intensieve veehouderij een aflopende zaak?

Dat denk ik nou ook weer niet, maar een stukje duurzamer zal het wel moeten. En dan worden we vervolgens economisch aan alle kanten ingehaald. Neem nou de Chinezen. De Cofco Group investeert 416 miljoen euro in de Chinese stad Guangyuan, om een bedrijf van 2 miljoen varkens op te zetten. Dat is nog eens een megastal. Zes van deze bedrijven kunnen de hele Nederlandse varkenshouderij vervangen. Hoe het daar gesteld is met milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn weet ik niet, maar het ergste valt te vrezen.

Intussen kan ik niet begrijpen dat velen nog steeds denken dat het de landbouw in de toekomst beter zal gaan, omdat er steeds meer mensen op de wereld komen, die allemaal moeten eten. De productiecapaciteit op wereldniveau kan kennelijk nog gemakkelijk worden uitgebreid. Uiteindelijk zullen misschien de grote handelaren wel wat kunnen verdienen, zoals de Cofco Group ook groot is geworden in de graanhandel. Boeren zullen echter altijd aan het laatste eind zitten, zowel in Afrika en China als in Nederland. Zo bezien maakt het dan ook eigenlijk niet uit dat het Plattelandshuis volstroomt op 12 april.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen