AlgemeenAchtergrond

’Stimuleer samenwerking over grens met EU-geld’

Telersverenigingen moe­ten meer EU-subsidies krijgen voor samenwerking met vereni­gingen uit andere lidstaten. Ook moeten de eisen voor het ver­strekken van EU-subsidies wor­den versoepeld.

Beheer
WP Admin