AlgemeenAchtergrond

Stikstofwerking 5,2 procent

Met de gegevens van mijn virtuele bedrijf van dinsdag, moeten we vandaag een bemestingsadvies voor het gewas consumptieaardappelen opstellen. De volgende factoren spelen ook een rol:
1. Er is in september 40 ton/ha rundveedrijfmest uitgereden;
2. Vorig jaar stond er wintertarwe met gele mosterd als groenbemester;
3. Het perceel heeft een normale bemestingstoestand. Het Nmin gehalte is 35.

Voor het opstellen van dit bemestingsadvies heb ik weer gebruik gemaakt van de site www.nutrinorm.nl. Enorm handig!

Opdracht 1 Wat is de stikstofwerking (in %) van de toegediende mest?
In het bemestingsadvies Bouwland vind je in de tabel ‘werking uitgereden mest’. Stikstof (N) heeft daar totaal 5+12= 17 kg/ha. Maar de opdracht moet uitgewerkt worden in procenten. Dus: 5+12+64+248= 329 (17/329)*100 = 5,2%. De stikstofwerking van de toegediende mest is dus 5,2%.

Opdracht 2 Reken uit hoeveel kunstmest je nog moet bemesten.
Voor een goede bemesting van de consumptieaardappelen moet volgens het overzicht uit Nutrinorm.nl nog 155+39= 194 kg/ha stikstof en 42 kg/ha fosfaat (P2O5) bijbemest worden. (Zie tabel Bemestingsadvies Bouwland, ‘geadviseerde kunstmest’). Om hier nog even op door te gaan, heb ik gekeken naar welke soort kunstmest en de hoeveelheid die je het beste hiervoor kunt inzetten:
In de tabel ‘Groene Korrel’ staat de hoeveelheid stikstof en fosfor uitgewerkt voor drie verschillende soorten kunstmest. Uit de berekeningen is al gebleken dat er een beperkende factor is van 42 kg/ha fosfaat. In de tabel is te zien dat de kunststof soort NPS 26+7+4 de meeste stikstof bevat met 40 kg/ha fosfaat. Er kan dan 150 kg/ha stikstof gereden worden.

In de tabel ‘Fosfaat en zwavelbemesting’ kun je af lezen dat bij een hoeveelheid van 150 kg/ha stikstof 575 kg NPS 26+7+4 nodig is. Het kan iets meer zijn omdat we 42 kg/ha fosfaat nodig hebben. Dus er moet 603 kg/ha NPS 26+7+4 uitgereden worden.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Beheer
WP Admin