Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Stikstofplan-B: 2,3 GVE per hectare

De omvang van de Nederlandse veehouderij moet worden beperkt tot 2,3 grootvee-eenheden (GVE) per hectare.

Dat schrijven wetenschappers, oud-ambtenaren en opiniemakers in een brief aan de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (Landbouw, Natuur en Visserij).

De brief borduurt voort op een vorige maand verschenen artikel in het Tijdschrift Milieu van mede-ondertekenaar Johan Sliggers, voormalig Thema-coördinator Verzuring van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom).

“Sturen op veedichtheid en sluiten van de stikstofcyclus is de uitweg uit het stikstofmoeras”, stelt Sliggers. Hij constateert dat “een weinig voortvarende overheid” in de afgelopen twintig jaar het probleem “uit de hand heeft laten lopen”.

Coalitie grondgebonden melkveehouderij

Sliggers sluit aan bij de Coalitie voor Grondgebonden melkveehouderij die in 2016 met het Plan Grondgebonden Melkveehouderij kwam en daarbij een veedichtheid van 2,3 GVE per hectare cultuurgrond of een productie van 16.750 kilo melk per hectare. Met het plan is er genoeg grasland voor beweiding beschikbaar en daarnaast ook genoeg grond om eigen krachtvoer te telen.

De brief aan beide bewindslieden is ondertekend door verschillende prominenten, onder wie oud-minister Jacqueline Cramer (Vrom), Wouter van Dieren (Club van Rome), Klaas van Egmond (Hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid en voormalig directeur PBL), oud-directeur-generaal Marius Enthoven van het ministerie Vrom, hoogleraar Klimaatverandering Pier Vellinga en Johan Sliggers.

Volgens de ondertekenaars is het vele malen eenvoudiger om te rekenen met een GVE-norm dan met allerlei andere alternatieven om de stikstofuitstoot te verminderen. “De huidige, en ook vroegere beleidsplannen, zijn door politieke compromissen zeer complex geworden”, aldus de brief.

Met het plan wordt de pijn van de stikstofreductie vooral neergelegd bij niet-grondgebonden intensieve bedrijven. Daarmee wordt meteen ook een aantal andere maatschappelijke problemen aangepakt op gebied van dierenwelzijn, huisvesting van arbeidsmigranten (slachtsector) en volksgezondheid, stellen de briefschrijvers. Ze doelen daarbij onder meer op wat zij de geitenproblematiek noemen, fijnstof, vogelgriep en risico’s op Sars.

Ander verdienmodel

Tegenover de onvermijdelijke inkrimping van de veestapel moet dan wel een verdienmodel komen dat past bij de grondgebonden veehouderij. De briefschrijvers stellen dat bij een lager aanbod van vee ‘de prijs van agrarische producten zal stijgen en naar verwachting het inkomensverlies van boeren compenseren’. Mocht die verwachting niet uitkomen, dan zou met fiscale maatregelen en met de invoering van prijsgaranties het inkomen op peil moeten worden gehouden.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Ja ben voor dit plan had beter 7 jaar eerder gekund had veel leed van grond gebonden fosfaat knel gevallen kunnen besparen,

  Ik voor simpele regels met gve melk fosfaat en stikstof per ha weet iedere boer waar die aan toe is wel lekker duidelijk om dat nu van te voren aan te kondigen kan ieder daar op vertrouwen en bouwen voor 50 jaar zekerheid,

  Grond gebonden is beste en gezond en goed te controleren en stuk zekerheid grond voor de stront 💩 gesloten kringloop met buur boeren en akkerbouw, bij natuur gebieden biologisch en natuur inclusieve landbouw met 1a1.7, en op goede klei en akkerbouw gebieden 2.3 met mono vergisting groen gas met rest product groene kunstmest maken snijd mes aan twee kanten minder kosten meer mest en gas boer en burger blij win win situatie creëren 🐄👨‍🌾🤠🙏🏼.

 2. Intensieve veehouderij wordt in dit plan weggezet als grote stikstof vervuilers,terwijl die de grootste reductie hebben bereikt en met bewezen technieken nog verder kunnen reduceren.In de stiksstof neerslag zal dit plan geen effect hebben,Dit zijn weer een stelletje mafkezen die tegen de intensieve veehouderij zijn dus weer een verborgen agenda hebben.

  1. Niks tegen intensief maar well een hard gelag voor grondgebonden groeiers die eerder afgestraft dan gestimuleerd worden met afschaffen derogatie. Vandaar dat er nooit geen perspectief brief komt!

 3. Je kunt een suggestie op 2 manieren benaderen, positief en negatief Ik zie de voordelen van de grondgebonden veehouderij maar ben niet blind voor de nadelen ervan, maar in deze huidige tijd denk ik dat we onderhand toe zijn om eens echt naar elkaar te luisteren en niet op voorhand overal op tegen zijn.
  Je zou eens kunnen beginnen met de grondgebonden bedrijven voordelen te geven in de vorm van hogere gebruiksnormen dierlijke mest (die wordt zonder derogatie 170 kg stikstof uit dierlijke mest) daar kom je boven met 2,3 GVE per ha, een nadeel is dat een grondgebonden veehouderij innovatie in de landbouw niet bevorderd, maar op zich ben ik er voor.

 4. Ik snap eigenlijk Grondgebonden en 2,3 nog niet goed. We hebben nu in NL 2,1 GVE/ ha voor melkvee. Rond 2.0 kan je met derogatie alle eigen mest kwijt Zonder is dat rond 1,5. Met 2,3 komt het op een kunstmestloze melkveehouderij neer, alleen organische mest. Ma
  DAN n moet je of via krachtvoer of via N binding stikstof aan gaan vullen
  Varkens en kippen houden zal zowieso sterk terug lopen want daar staan amper hectares tegenover.

  1. @Ruud. Stikstof kan via klaver en luzerne aan de bodem worden toegevoegd. Dit zal verandering in onze ruwvoederwinning vereisen. Denk an mogelijk bladverlies bij te sterke droging. De toevoeging van de afgevoerde andere mineralen zal wel moeten via de kunstmest of mest strooier.

 5. Jammer ,
  Totale luchtfietserij ,alsof we geen open grenzen hebben .
  En helaas worden ze weer als wetenschappers etc. aangekondigd .

 6. “Zo die zijn mooi schoon!” .”Zit je weer naakt foto’s te kijken?” hoor ik mijn vriendin zeggen 😉 (ik bedoelde de roodbonte koeien)

  1. Gewoonlijk reageer ik nooit op spelfouten omdat ik er zelf ook genoeg maak, maar deze is grappig.
   Je schrijft “naakt” en “foto’s” los van elkaar. Dan betekent de zin dat jij naakt naar foto’s zit te kijken. Schrijf je de beide woorden vast aan elkaar dat betekent de zin dat jij met kleren aan naar naaktfoto’s kijkt.

 7. Veeboeren verplicht grondgebonden maken is dom. Dan krijgen akkerbouwers geen overschotmest meer en moeten aan de kunstmest. Ook is er niks mis met de export van mest. Ga naar asml en verbiedt die ook overschotmachines te produceren.

  1. Je moet ze ook niet verplichten farmerbn
   maar stimuleren/belonen, bv met derogatie op grasland. Maar helaas het tegenovergestelde is werkelijkheid afschaffen derogatie/bufferstroken enz.

 8. Het is het verhaal van Tjeerd de Groot, halveer de veestapel, in een uitvoerend jasje. Waarbij 16.750 kg melk per ha op nationaal niveau betekend dat de melkveestapel netto nog kan groeien maar je die anders verdeelt. (Dus moeten álle beesten en niet alleen koebeesten in het model).

 9. Ik ben in principe voor grondgebonden veehouderij, maar dit soort plannen komen allemaal 60 jaar te laat!
  En er zit eigenlijk alleen maar achter dat ze de intensive veehouderij weg willen werken.
  En een beter verdienmodel zit er echt nietin want in Denemarken is dit al 10 tallen jaren zo, en daar is de prijs per liter melk of per kilo vlees niks hoger als hier!

  1. Wat is grondgebonden, een itensief bedrijf plaatst niet meer mest op zijn grond dan een extensief bedrijf, en heeft vaak duurzame afspraken met de buurman of een akkerbouwer die mest afneemt en ( kracht) voer voor hem teruglevert.

 10. Dik 40 jaar geleden liep ik stage bij een boer, die toen al een brief schreef naar Braks, toenmalige minister van landbouw, om de melkveehouderij grondgebonden te maken. in combinatie met het melkquotum, wat destijds ook werd ingevoerd.
  Wanneer dat toen was gebeurt hadden we een hoop minder trammelant gehad, en een gezonde sector.
  Dit stuitte toen al op veel verzet, vooral van de toen al intensievere gebieden.
  Wat mij betreft mogen ze het nu alsnog invoeren, als ze de rest van de “regels” dan schrappen.

 11. hebben die weten schappers ook naar schiphol en industrie gekeken/???moet dan ook allemaal 30%krimpen!!!!!! enkel met deze ingreep worden voedsel prijzen alleen nog maar hoger
  die jan modaal NU al niet Meer kan betalen !!!!!
  en wat moet er dan in de verkapte veehouderij oostvaardersplassen gebeuren
  dit jaar maar weer 500 beesten extra af schieten en verkopen als KOGELBIEFSTUK????
  OM AAN DEZE ABSURDE REGELS TE VOLDOEN???

  1. @Ven. In de Oostvaardersplassen kunnen we ook zonder afschot de hongerende grazers voorkomen. Eenvoudig de wolven van d eHoge Veluwe verplaatsen naar dit jachtveld waar de wlf geen mens in de weg loopt. Ontsnappen is normaal niet mogelijk want er staat een hoog hek omheen.

 12. “De briefschrijvers stellen dat bij een lager aanbod van vee ‘de prijs van agrarische producten zal stijgen en naar verwachting het inkomensverlies van boeren compenseren’. Mocht die verwachting niet uitkomen, dan zou met fiscale maatregelen en met de invoering van prijsgaranties het inkomen op peil moeten worden gehouden”
  ———
  Dit deel van de tekst laat zien dat het altijd hetzelfde verhaal is: prachtige plannen die zodra het om de economische kant van het verhaal gaat vervalt in totale luchtfietserij.

  1. Deze keer heb je 100% gelijk. We hebben open grenzen en de prijs stijgt nog geen cent p liter.

  2. Stel dat dit plan doorgaat, dan zouden de productie kosten per liter en kilogram vlees srijgen. Zeker zolang we nog met de huidige hoge grondkosten en andere vast lasten zitten. Laten we uitgaan van de opmerking over prijsgarantie via de overheid door gaan en toegestaan zijn door Handelsverdragen, maakt dat het boereninkomen nog meer afhankelijk van de Politieke Leiders en hun voorkeuren. Het zal in ieder geval leiden tot een grondprijs daling wat weer negatief is het leenvermogen van de boer. Voor de maatschappij betkenet deze daling dat infrastructuur en bouwkosten lager uitvallen. Hoe sympathiek het voorstel ook lijkt, heeft het voor de maatschappij misscchien wel meer voordelen dan voor de voedselproducent en bio based grondstoffen producent.

Beheer
WP Admin