AlgemeenAchtergrond

Stikstofaanpak moet in Crisiswet

Een landelijke aanpak voor stikstof moet worden vastgelegd in de wet. De aanpak kan ontwikkelingsruimte voor de landbouw opleveren.

CDA en PvdA hebben hiertoe een wijzigingsvoorstel ingediend bij de Crisis- en herstelwet. Het voorstel kan rekenen op een meerderheid van de Tweede Kamer.

Met de Crisis- en herstelwet haalt het kabinet stikstof uit de natuurvergunning, mits gegarandeerd wordt dat de stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied niet toeneemt. Voor stikstof moet een aparte, ’programmatische’ aanpak komen.

De extra ontwikkelingsruimte kan ontstaan door landelijke maatregelen ter beperking van de stikstofuitstoot. Verder wordt niet alleen gekeken naar ammoniak uit de veehouderij, maar ook naar stikstofverbindingen afkomstig van verkeer en industrie. Of gesaldeerd kan worden tussen de drie sectoren is onduidelijk. De provincies moeten in veel gevallen gaan besluiten over de toedeling van de extra ruimte.
Met de Crisis- en herstelwet wil het kabinet de economie stimuleren door procedures te versnellen. Ook de wet zelf gaat in sneltreinvaart door het parlement: vandaag zal de Tweede Kamer instemmen met de wet. Ook worden meer dan honderd amendementen en moties in stemming gebracht. Morgen gaat de wet, die per 2010 moet ingaan, naar de Eerste Kamer.

De wet noemt ook concrete projecten, die versneld gerealiseerd moeten worden. Het CDA wil ook het glastuinbouwgebied bij Venlo hieronder scharen. De linkse oppositie wil de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur op het projectenlijstje.

Beheer
WP Admin