MechanisatieAchtergrond

Steyr trekker met beste imago

Steyr is het trekkermerk met het beste imago bij zijn gebruikers. Dat blijkt uit het Boerderij TREKKER Merken Imago Onderzoek.

Het Oostenrijkse trekkermerk kreeg van zijn gebruikers gemiddeld een 7,98. Een fractie meer dan Fendt, die met gemiddeld een 7,94 op de tweede plaats eindigde. Op de derde plaats gevolgd door Valtra met gemiddeld een 7,82.

In opdracht van de vakbladen Boerderij en TREKKER heeft onderzoeksbureau AgriDirect in Roggel (L.) ruim 2.300 gebruikers van trekkers, landbouwmachines en melkwinningsapparatuur benaderd. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders kregen twee vragen waar ze op konden antwoorden met een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10:
1. Geef een cijfer voor het merk waar u mee werkt?
2. In hoeverre zou u dit merk aanbevelen bij collega’s?

In een grafiek ziet de uitslag van de top 3 bij de categorie trekkers er als volgt uit:

De eerste (blauwe) kolom is het imagocijfer. Dat is het gemiddelde van het rapportcijfer (tweede, rode kolom als gemiddelde van antwoorden op vraag 1) en het cijfer aanbevelen (derde, gele kolom als gemiddelde van antwoorden op vraag 2). Wat opvalt is dat Steyr en Fendt bij hun gebruikers heel goed scoren, met respectievelijk 8,12 en 8,11.

Lely beste imago bij melktechniek

In de categorie melktechniek scoort Lely het beste imago met 7,84. Als rapportcijfer gaven de gebruikers een 7,83. Heel opvallend is dat de gebruikers gemiddeld nog een hoger cijfer geven op de vraag in hoeverre ze het merk aanbevelen bij collega’s: 7,87. DeLaval volgt Lely in het imago-overzicht met gemiddeld 7,44 op de tweede plek (rapportcijfer 7,53, aanbevelen 7,34). Manus komt met 7,27 op plek drie (rapportcijfer 7,49, aanbevelen 7,05).

R.M.H. voermengwagen met beste imago

In de categorie voermengwagens scoorde R.M.H. het beste imago met 8,24 (rapportcijfer 8,23 en aanbevelen 8,19). Dat het uiteindelijke imagocijfer uitkomt op 8,24 heeft te maken met afrondingsverschillen. Op kleine afstand wordt R.M.H. gevolgd door Van Lengerich met een 8 (rapportcijfer 8,16 en aanbevelen 7,84). Trioliet is terug te vinden op de derde plaats met een gemiddeld imagocijfer van 7,97 (rapportcijfer 8,05 en aanbevelen 7,89). Trioliet wordt door zijn gebruikers dus iets warmer aanbevolen dan Van Lengerich.

Spuitmachines: Delvano beste imago

Bij spuitmachines heeft Delvano bij zijn gebruikers met gemiddeld 7,76 het beste imago (rapportcijfer 7,80, aanbevelen 7,74). Het verschil met nummer twee, CHD Eefting, is minimaal. Dit merk kwam uit op 7,74 (rapportcijfer 7,8, aanbevelen 7,69). Beyne volgt met 7,46 op de derde plek (rapportcijfer 7,73 en aanbevelen 7,08). De derde plek wordt dus vooral veroorzaakt door het relatief lage cijfer aanbevelen.

Welger met 8,06 beste imago balenpersen

De laatste onderzochte categorie is die van de balenpersen. Hier komt Welger met gemiddeld 8,06 als merk met beste imago uit de bus (rapportcijfer 8,18, aanbevelen 7,93). Krone volgt op de tweede plaats met 7,72 (rapportcijfer 7,70, aanbevelen 7,70). Dat het uiteindelijke imagocijfer uitkomt op 7,72 heeft te maken met afrondingsverschillen. New Holland heeft als imagocijfer 7,61 gekregen (rapportcijfer 7,76, aanbevelen 7,46).

Claas twee keer het beste imago

In de categorieën maaidorsers en hakselaars komt Claas in beide gevallen als merk met het beste imago uit de bus. Hier zijn vooral loonwerkers ondervraagd. Bij maaidorsers scoort Claas 7,77 (rapportcijfer 7,95, aanbevelen 7,59), bij hakselaars 8,03 (rapportcijfer 8,18, aanbevelen 7,87). De twee andere merken John Deere en New Holland wisselen stuivertje. Bij maaidorsers staat New Holland met 7,68 op de tweede plek, bij hakselaars met 7,64 op de derde plek. Bij John Deere is het net andersom: bij maaidorsers op plek 3 (met 7,33) en bij hakselaars op de tweede plek (7,82).

Beheer
WP Admin