AlgemeenAchtergrond

Steun voor Overijsselse riettelers

De rietsnijders die in de kop van Overijssel beschermde natuurgebieden onderhouden, krijgen steun van minister Gerda Verburg (Natuur).

Maar een concrete doelstelling of tijdschema hebben ze daar niet aan verbonden.

Dat blijkt uit een verklaring die vandaag is aangenomen door landen die zijn aangesloten bij de Wereldvoedselorganisatie FAO van de VN. Er was een voorstel gedaan om de hulp aan arme landen om hun eigen voedsel te verbouwen, op te schroeven tot 44 miljard dollar per jaar. Dat is het bedrag waar de FAO om had gevraagd. Maar het benodigde geld is niet toegezegd.

Ook een andere doelstelling, om voor 2025 een einde te maken aan ondervoeding in de wereld, wordt niet genoemd. In de verklaring wordt slechts gesproken over “dringende actie” die nodig is om het hongerprobleem, waar circa een miljard mensen onder lijden, aan te pakken.

Organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van honger in de wereld reageerden direct teleurgesteld op de verklaring. ,,Rijke landen hebben niet genoeg interesse en urgentie getoond”, aldus een woordvoerder van hulporganisatoe Oxfam. Een functionaris van anti-armoedeorganisatie ActionAid sprak over “het weer opdissen van oude platitudes”.

De opkomst bij de voedseltop is laag. De opvallendste afwezigen zijn de leiders van de rijkste landen ter wereld, waardoor de top volgens critici weinig zin heeft.

Beheer
WP Admin