AlgemeenAchtergrond

Steun co-vergisting blijft gelijk

De steun voor co-vergisting blijft in beginsel in 2010 even hoog als in 2009.

Het ministerie van Economische Zaken handhaaft althans het basisbedrag op 15,8 cent per kilowattuur.Dat blijkt uit een brief die minister Maria van der Hoeven naar de Kamer heeft gestuurd.

Tegelijk hevelt Van der Hoeven, zoals aangekondigd, dit jaar niet benutte gelden voor windenergie op land over naar zonne-energie en biomassa.Het basisbedrag is volgens EZ de minimale opbrengst die nodig is om rendabel te kunnen draaien. Het subsidiebedrag wordt bepaald door het verschil tussen basis- en correctiebedrag; dat laatste wordt gebaseerd op de feitelijke energieprijs en specifieke kosten.

Co-vergisting valt onder de subsidiecategorie biomassa; voor omzetting van biomassa in elektriciteit heeft Van der Hoeven komend jaar 380 miljoen euro beschikbaar, voor omzetting van biomassa naar gas 180 miljoen euro.

Daarmee moeten respectievelijk 30 tot 38 megawatt en 16 tot 22 megawatt worden gerealiseerd. Van der Hoeven verwacht veel belangstelling voor de regeling. Als het budget wordt overschreden, dan vindt loting plaats.

Daarnaast wil de minister bij de beoordeling van projectaanvragen beter kijken naar de haalbaarheid ervan; die is groter naarmate de ondernemers over eigen vermogen beschikken.Komend jaar mogen ook vloeibare reststromen en reststromen uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie worden gebruikt voor energie uit biomassa.Brussel komt binnenkort met aanvullende duurzaamheidscriteria voor biomassa.

Beheer
WP Admin