AlgemeenAchtergrond

Starplus: welzijn, mestvergisting en kunstmestwinning

Het innovatieve Starplus-stalontwerp voor vleesvarkens heeft een hoog welzijnsniveau. Ook op gebied van duurzame mestverwerking en stikstofwinning uit urine loopt het ontwerp voorop,

Het Starplus-concept voor vleesvarkens kreeg vorige week een half miljoen euro aan subsidie toegekend door landbouwstaatssecretaris Henk Bleker voor verdere ontwikkeling van het concept.

Dit gebeurde in het kader van het SBIR-project dat tot doel heeft te komen tot integraal duurzame stalsystemen voor de veehouderij. Het Starplus-stalconcept is ontwikkeld door een combinatie van de bedrijven Kempfarm van Martien van Kempen uit Leunen, Host in Hengelo, Wopereis in Doetinchem en Wageningen Livestock Research.

De stal is welzijnsvriendelijk. De varkens krijgen afleidingsmateriaal in de vorm van snijmaiskuil. De dieren krijgen de beschikking over een overdekte uitloop en de stal wordt natuurlijk geventileerd. De mest wordt direct uit de stal verwijderd door het Kempfarm-mestbandensysteem. Urine wordt apart opgevangen. Deze gaat naar een zogenoemde stikstofstripper. De stikstof wordt uit de urine teruggewonnen en opgewerkt tot kunstmest.

De vaste verse mest gaat in een kleine vergister, ontwikkeld door Host in Hengelo, samen met de resten van de snijmaiskuil die overblijven nadat de varkens er in gewroet en van gevreten hebben. Het biogas wordt aangewend in een WKK-unit die elektriciteit levert aan het net. De restwarmte wordt gebruikt in de stikstofstripper voor de winning van stikstof uit urine. De extra warmte zorgt er voor dat het stikstofwinningsproces efficiënter verloopt met gebruik van minder chemicaliën.

Het stalontwerp kan in principe goed zijn voor drie Beter Leven-sterren van de Dierenbescherming, vertelt Martien van Kempen. ”We willen een stal bouwen met veel licht en toegankelijk voor het publiek. Het hangt verder af van de keuzes die de varkenshouder maakt of en hoeveel sterren er eventueel worden gegeven voor de stal.”

De stal heeft in principe ruimte voldoende voor de verschillende functiegebieden: wroeten, mesten en rusten. Van Kempen verwacht veel van de mogelijkheid om snijmais aan de dieren aan te bieden. Het is prachtig wroet- en afleidingsmateriaal. De varkens vreten de korrels en de resten van de snijmais komen in de mest die dagelijks met de mestband wordt afgevoerd.

De toevoeging van die mais werkt positief het vergistingsresultaat van de vergister. Wat ook positief werkt voor het vergistingsresultaat is het feit dat de mest vers wordt vergist, doordat deze dagelijks uit de stal wordt gedraaid. Dat levert een hoger rendement.

Volgens Van Kempen is een ander groot voordeel van het dagelijks verwijderen van de mest dat het stalklimaat sterk verbetert. Luchtwassers zijn niet meer nodig.

Met het geld dat beschikbaar is gesteld wordt bij Varkens Innovatiecentrum Sterksel een proefstal voor enkele honderden varkens gebouwd. De stal zal worden uitgerust met een mestband, maar zonder vergister en stikstofstripper. Sterksel zal onderzoek gaan doen aan het welzijn van de dieren, de hokinrichting en de ventilatie.

Op het bedrijf van Martien van Kempen in Leunen wordt de komende maanden de afgebrande etagestal die was uitgerust met mestbanden in praktisch de zelfde vorm herbouwd. Van Kempen beschikt verder op zijn bedrijf over de stikstofstripper en de vergister. Er zal op zijn bedrijf dan ook nader onderzoek worden gedaan aan deze technieken. Op de wat langere termijn hoopt Van Kempen dat een complete Starplus-stal kan worden gebouwd in het landbouwontwikkelingsgebied bij Venray.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin