AlgemeenAchtergrond

Stappenplan mestscheiding rundveehouders

Rundveehouders kunnen de kosten van mestafzet beperken door aan de hand van een tienstappenplan een precieze afweging te maken.

Dit stellen veehouderijonderzoekers van Wageningen UR in een rapport voor het project Koeien & kansen. Het stappenplan is er vooral op gericht dat rundveehouders een goed afgewogen keuze maken, voordat ze besluiten om mest af te voeren in bewerkte of in onbewerkte toestand. Een gedegen afweging kan ondernemers veel geld besparen. Gegevens over de precieze besparing geven de onderzoekers niet. Dat is omdat deze per bedrijf verschilt.

Daarbij zijn de huidige berekeningen gebaseerd op mestscheiding met de schroefpersfilter (ook wel vijzelpers genoemd). Er zijn ook andere scheidingstechnieken op de markt. Die zouden het stappenplan op zich niet veranderen, maar het financiële effect kan wel verschillen. Bijvoorbeeld omdat die technieken efficiënter of minder efficiënt zijn of omdat het omslagpunt voor een rendabele benutting anders ligt. Daar wordt nu overigens onderzoek naar gedaan in het project ‘Beter benutten door dik en dun’.

Het nu gepubliceerde stappenplan is een hulpmiddel bij de vraag of en wanneer mestscheiding rendabel is. Bij een gering mestoverschot kan het voordeliger zijn om bijvoorbeeld te kijken of de excretie van stikstof en fosfaat is te verlagen of dat minder jongvee kan worden aangehouden.

Ook een optie is om de mestplaatsingsruimte te vergroten door gewassen te telen die meer mest benutten. Zijn al deze mogelijkheden benut of bieden ze om andere reden geen soelaas, dan volgt het moment om te bepalen welke mineralen er te veel zijn; stikstof of fosfaat? Moet vooral stikstof worden afgevoerd, dan zal duidelijk zijn dat de afvoerkosten hoger uitpakken dan wanneer fosfaat moet worden afgevoerd. Tevens is de afvoer van dunne fractie meestal duurder dan van dikke fractie.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin