AkkerbouwAchtergrond

Spilfunctie graan bewijst zich

Gelegenheidstelers zeggen aardappelen wederom vaarwel door de hoge graanprijs.

Op de landbouwbeurzen noteert tarwe tussen de €207,50 en €225 per ton. Zijn de graanprijzen hoog, dan brengen ook andere gewassen meer geld op: de beroemde spilfunctie van graan. Tarwe en gerst zijn het ultieme opvulgewas in het bouwplan. Ze zijn naar verhouding makkelijk te telen tegen relatief lage kosten. Granen vergen weinig arbeid en het risico op een slechte kilo-opbrengst is vergeleken met andere gewassen gering. Bij hogere graanprijzen zijn telers daarom sneller geneigd voor het veilige graan te kiezen.
Dat granen nog steeds een spilfunctie hebben, is onlangs weer eens onderstreept. Neem graszaad. Wordt normaal 20.000 hectare graszaad in Nederland geteeld, nu is dat nog maar 10.000 hectare. Vanwege de relatief lage prijs voor graszaad, de relatief hoge prijs voor graan en het grotere oogstrisico van graszaad keerden veel telers de graszaadteelt de rug toe.
Een nog treffender voorbeeld is te zien in België en Noord-Frankrijk. In Noord-Frankrijk en Wallonië zitten naar verhouding veel gelegenheidstelers. Daar is het ras Bintje nog populair, het areaal groeide er de afgelopen jaren flink. Aardappelen brachten de afgelopen jaren meer op dan graan. Maar wat gebeurde onlangs? De prijs van Bintje-pootgoed is in twee weken tijd bijna gehalveerd. Een van de redenen van de prijsval is dat Waalse en Franse telers in de herfst graan hebben gezaaid vanwege de hoge graanprijzen. Die grond is nu niet meer beschikbaar om Bintje op te telen.
Een oude wet is dat na een financieel goed aardappeljaar vaak een jaar met slechte aardappelprijzen volgt. Veel telers telen achter de markt aan. Na een goed jaar volgt veelal areaaluitbreiding, dus meer aanbod. En meer aanbod betekent lagere prijzen. Maar of groeiseizoen 2011 ook een seizoen met lage aardappelprijzen gaat worden, is nog maar de vraag. Want gelegenheidstelers hebben weer een alternatief. Met dank aan de structureel hogere graanprijzen.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin