AlgemeenAchtergrond

Speurtocht naar boktor gaat door in Boskoop

Na een maand in spanning te hebben gezeten, kunnen boomkwekers in Boskoop vandaag een beetje opgelucht ademhalen: er zijn geen nieuwe aanwijzingen, gevonden die duiden op de aanwezigheid van de Oost-Aziatische boktor.

Eerder werden twee levende larven aangetroffen en acht uitvlieggaten en de zoektocht gaat nog door, aldus de Plantenziektenkundige Dienst.

De Oost-Aziatische boktor is gevreesd vanwege de schade aan bomen en struiken die het diertje kan aanrichten: de larve vreet ze van binnenuit op. In december ontdekte de dienst drie loofbomen die waren aangetast door de boktor. Daarop werd besloten om alle struiken en loofbomen in een straal van tweehonderd meter van de aangetaste bomen te inspecteren op de aanwezigheid van eitjes of larven. Inmiddels is een begin gemaakt met het rooien van bomen, meldt de Plantenziektenkundige Dienst.

Ook in de nabijgelegen tuinen van bewoners wordt gekeken naar sporen van de Oost-Aziatische boktor. Het ministerie van LNV betitelt dit organisme als “in potentie een zeer grote bedreiging voor de groene ruimte”. Voor mensen is de boktor ongevaarlijk.

Beheer
WP Admin