AlgemeenAchtergrond

Sperziebonen lijden onder neerslag

Het zit de tuinders niet mee met de sperziebonenoogst deze natte zomer. De planten kunnen niet tegen te veel water en dat is aan de productie te zien: 80 procent van het gebruikelijke. Vooral in het midden van de percelen stagneert de groei door wateroverlast. Hoe langer het nat blijft, hoe lager de oogst uitpakt.

Een week later dan gebruikelijk is maandag de sperziebonenoogst begonnen bij Hak. De machines regenden een dag later alweer van het land.

De opbrengst stemt niet vrolijk: sterk wisselend met een gemiddelde van 11 tot 12 ton per hectare. Dat is 15 procent (2 ton) onder het vijfjaarlijks gemiddelde. ”Het weer moet echt wel gaan veranderen, want deze regen is niet goed voor de bonenplanten”, zegt Adri den Dekker, inkoopmanager bij verwerker Hak.

Deze week kent de sperziebonencampagne een onderbreking van enkele dagen, omdat de aanvoer stagneert. De fabriek draait dan andere producten, gedroogd of ingevroren, zoals bruine bonen. ”Volgende week willen we volop aan de bak met de sperziebonen.”

Het groenteoogstseizoen begon twee weken eerder dan normaal. De opbrengsten van doperwten, wortelen, tuin- en veldbonen waren gemiddeld. Ook wintergroente als rode bieten en kool zien er goed uit. Sperziebonen zijn echter een gevoelig gewas, legt Den Dekker uit. ”We zien dit jaar ook dat het wortelgestel vrij oppervlakkig is, doordat er voldoende water in de grond beschikbaar was. Het lastige hiervan is dat de wortels bij de oogst makkelijk kunnen loslaten.” De bonenplant is ook ziektegevoelig. Schimmels bedreigen de oogst. ”Er komen nu nog mooie bonen binnen.”

Zo is het steeds weer enerverend op grondstoffengebied in de conservensector, vindt Den Dekker. ”Het weer en de politiek hebben een belangrijke vinger in de pap. Met politiek bedoel ik bijvoorbeeld de discussie over de teelt van voedingsgewassen voor biobrandstoffen. Verder houdt klimaatverandering ons bezig. Wat betekenen de weersextremen voor de landbouw, de industriegroenteteelt? De opbrengstonzekerheid kan toenemen. We praten hier ook over met de zaaizaadsector om te komen tot rassen die beter bestand zijn tegen hoge temperaturen en veel vocht. Dat heeft allemaal tijd nodig.”

Ook verzilting houdt de conservenfabrikant bezig. ”Als er aardappelrassen zijn die daartegen kunnen, kan dit misschien ook wel voor groente. De beschikbaarheid van zoet water is onzeker in de toekomst.”

De verlaagde productie van dit seizoen is best lastig, zegt Den Dekker. ”We proberen aansluiting naar het nieuwe seizoen voor elkaar te krijgen.” De verlate sperziebonencampagne duurt dit jaar tot eind september. Drie maanden later moeten de contracten, die via verzendhandelaren worden gesloten, voor volgend seizoen alweer rond zijn. ”Vorig jaar was er nogal wat discussie over de prijzen, waardoor de contracten pas in januari, februari rond waren. Daar was niemand gelukkig mee. Nu moet december wel lukken. Ik denk dat alle partijen tijdig duidelijkheid willen.”

Stabiel areaal door stabiele prijs

De industriegroentesector werkt toe naar een stabieler prijsniveau, wat moet leiden tot een stabiel areaal. De arealen staan onder druk door concurrentie van andere akkerbouwgewassen. Dat laat de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek van vorig jaar ook zien. De grootste krimp van 2009 naar 2010 was het areaal erwten met 1.400 hectare (30 procent) minder. Het aantal telers nam met een kwart af.

Industriegroente is vaak het sluitstuk van het bouwplan, een vorm van risicospreiding.
Discussie over het prijsniveau is er elk jaar. Vorig seizoen zijn de prijzen 20 tot 25 procent verhoogd. Hierdoor raakte het areaal uiteindelijk makkelijk gevuld. Hak en Oerlemans Foods hebben een stabiel areaal bij zoveel mogelijk vaste telers. Een even stabiel prijsniveau is het streven. De graanprijs is hiervoor de leidraad. Misschien wel te veel, zei Cok Oostrom van Coroos Conserven. Een stabiel prijsniveau geeft de teler inzicht en dat wekt vertrouwen.

Niet alle verwerkers zijn afhankelijk van Nederlandse telers. Zo verschuift Coroos, dat groot is in private label-productie, steeds meer productie naar het buitenland. Het is er goedkoper en er is meer areaal beschikbaar. Een bedreiging voor Nederlandse telers is dat nog niet. Hak verwerkt zoveel mogelijk Nederlands product, daarmee doet het bedrijf haar reputatie eer aan. Ook Oerlemans werkt met telers dichtbij de fabriek. Verwerkers gaan steeds meer samenwerken met behulp van verzendhandelaren. Dit wordt steeds intensiever. Dat is de weg naar een efficiëntere productie en een stabieler prijsniveau.

Beheer
WP Admin