RundveeNieuws

SP komt met wetsvoorstel weidegang

Den Haag – SP-Kamerlid Henk van Gerven komt met een wetsvoorstel waarmee melkveehouders verplicht worden de koeien te weiden. “Een koe hoort gewoon in de wei, en niet permanent op stal. Bovendien past het bij het Nederlandse landschap”, vindt Van Gerven.

Op basis van CBS-cijfers blijkt dat 30 procent van de koeien jaarrond op stal staat. Dat is volgens Van Gerven al onwenselijk. Hij vreest dat door het verdwijnen van het melkquotum en de verwachte groei van de melkveehouderij nog meer koeien op stal blijven. “Als we niet willen dat de melkveehouderij in een nieuwe bio-industrie verandert, moeten we nu ingrijpen.”

Van Gerven vindt dat zuivelbedrijven de boeren extra moeten betalen voor weidemelk. Dat gebeurt nu ook al, maar dat is niet wettelijk verankerd. Dat wil Van Gerven wel. Ook vindt de politicus dat bedrijven die de koeien op stal houden niet meer mogen uitbreiden. “Zelfs als maar een klein gedeelte van de boeren kiest voor permanent opstallen in megastallen, kunnen familiebedrijven weggeconcurreerd worden en komt de goede naam van de melkveesector in het geding. Om de reputatie van de sector, het dierenwelzijn van de koeien en het familiebedrijf te beschermen, moeten we nu ingrijpen. En niet pas als het kalf verdronken is”, vindt Van Gerven.

Staatssecretaris Sharon Dijksma presenteerde in december haar plannen voor de toekomst van de melkveehouderij na het afschaffen van het melkquotum in 2015. Dijksma gaat voor een grondgebonden melkveehouderij. Dit sluit volgens haar aan bij andere ambities, zoals weidegang. “Weidende koeien kenmerken het Nederlandse cultuurlandschap. Ze maken de melkveehouderij zichtbaar”, aldus Dijksma. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben in het Convenant Weidegang vastgelegd dat de weidegang tenminste op het huidige niveau moet blijven. Volgens de Duurzame Zuivel Keten past 81,2 procent van de bedrijven een vorm van weidegang toe. Om dit niveau te behouden heeft de Nederlandse zuivelsector toegezegd zo nodig passende maatregelen te nemen, zoals een hogere financiële bonus (weidegangpremie) of een strafkorting voor bedrijven die niet voldoen en het geven van adviezen om weidegang toe te passen.

Beheer
WP Admin