AkkerbouwAchtergrond

Sleutelen met genen

Is die mooie uitslag van het WUR-onderzoek (mei 2008) wel zo mooi? Wordt er niet te vroeg gejuicht?

Nog even terugkomen op die mooie uitslag van dat WUR-onderzoek van mei 2008. Dat ging over genetische vermenging van naast elkaar geteelde conventionele maïs en gentechmaïs. Nee, de genetische vermenging bleef ruim binnen de normen, meldde Boerderij. De Volkskrant kopte: ‘Het vreemde gen blijft meestal keurig binnen de perken’.

De proef liep over twee jaar op zes locaties en de uitslag was voor de gensleutelaars dus zeer positief. Het gewone maïsras dat op 25 meter afstand lag, vertoonde tussen de 0,002 en 0,318 % vermenging. Het perceel dat op 250 meter lag, kwam uit tussen de 0 en de 0,040 %. En dat is onder de Europees afgesproken norm van 0,9 %. Mooi toch, zou je denken?

Maar in dezelfde week las ik in Nieuwe Oogst, het LTO-blaadje, dat er één uitzondering was: op één perceel was de besmetting aanzienlijk zwaarder, te weten 13 %, ‘waarschijnlijk’ vanwege een niet goed schoongemaakte zaaimachine. Let op dat ‘waarschijnlijk’! Ze weten het dus niet! Het kan ook een vogel zijn geweest, of een onzorgvuldig uitgetrokken overal, of een reeds vermengde partij zaadgoed.
Hoogst merkwaardig dat de conclusie dan zo juichend is. En ook hoogst merkwaardig, ja zelfs laakbaar, dat de site van PRI niets meldt over deze besmetting.

Mijn conclusie is dat vermenging er zo stiekem in kan sluipen dat het niet is te voorkomen. Je zou zelfs kunnen stellen dat dat nu wetenschappelijk bewezen is. Als zelfs zeer zorgvuldig werkende wetenschappers die in hun opzet aangeven de zaaimachine van te voren specifiek te zullen controleren, een zo zware besmetting moeten dulden, wie zijn wij boeren dan om dat beter te doen?

Maar niet getreurd: minister Verburg openbaart in haar brief aan de Tweede Kamer een plan: stuur boeren en loonwerkers op gentechcursus. Ze denkt dat ze dan de fout leren voorkomen die de wetenschappers hebben gemaakt, maar waarvan ze niet weten welke fout dat was.
Ja, doei.

Beheer
WP Admin