AlgemeenNieuws

SGP pleit voor aanscherping dierenwelzijnseisen

Den Haag – Het wetenschappelijk bureau van de SGP pleit voor een Europees verbod op de nertsenhouderij en een het verbod op het doden van eendagshaantjes.

De invoering van een vleestaks moet serieus worden overwogen. Dat staat in de vrijdag verschenen studie ‘Houden van dieren’ van het bureau, de Guido de Brès- Stichting. Ook moet er een einde komen aan de castratie van biggen, het op grote schaal doden van vee bij de uitbraak van dierziekten en het routinematig toepassen van keizersnedes bij dikbilrassen.

Met deze voorstellen hoopt de SGP een bijdrage te kunnen leveren aan de discussies over dierenwelzijn. Volgens de auteurs van het rapport is dat belangrijk, omdat de mens de opdracht van God heeft gekregen goed voor de schepping te zorgen. Zij hekelen het feit dat het debat hierover is ‘gekaapt’ door de Partij voor de Dieren.

De studie is een analyse van de geschiedenis van het denken over dieren en de huidige situatie in de verschillende deelsectoren van de veehouderij. De SGP kiest naar eigen zeggen voor een aanscherping van de regels op enkel de meest dringende punten. Bovendien moeten nieuwe normen geleidelijk worden ingevoerd. Zo dient een eventueel verbod op de nertsenhouderij gepaard te gaan met een overgangstermijn van minimaal twintig jaar.

Bovendien vraagt het wetenschappelijk bureau op sommige punten ook om versoepelingen, met name waar het gaat om eisen aan biologische productie en de nationale en Europese mededingingsregels. Ook houden de auteurs een pleidooi voor een innovatiefonds voor een ‘verantwoorde veehouderij’.