AkkerbouwAchtergrond

Sensus test laadmuis bij cichorei

In Limburg wordt de cichorei geladen met een omgebouwde bietenmuis. De eerste ervaring is positief, zegt manager René Schunselaar van Sensus. ”Er gaat minder tarra naar de fabriek. Dat bespaart kosten bij telers en Sensus en past in een duurzamere bedrijfsvoering.”

Sensus verwerkt cichorei tot inuline, dat wordt verwerkt in voeding. Normaal wordt geoogste cichorei op het erf van de teler gestort, waarna een kraan het op de vrachtwagen laadt. Bij het laden van bieten wordt een zogenoemde muis gebruikt om grond uit te zeven. In Limburg loopt een proef waarbij de cichorei wordt opgeladen met een omgebouwde bietenmuis.

Wie kwam op het idee om een cichoreimuis te gebruiken?
”Het idee komt van telers. Een loonwerker heeft een bietenmuis aangepast zodat er cichorei mee kan worden geladen. Via coöperatie CSV Covas loopt nu voor het eerst een proef met de muis in Limburg en in Duitsland, waar Sensus ook cichorei laat telen. Nergens ter wereld wordt dit sys­teem toegepast bij cichorei. In Groningen en Drenthe experimenteren telers met een reiniger die ook wordt gebruikt bij het opladen van zetmeelaardappelen. We juichen dit soort initiatieven van telers toe.”

Wat vindt Sensus van dit idee?
”In het begin waren we wat voorzichtig omdat het uitzeven van grond ook gepaard kan gaan met extra verliezen. Maar de telers waar de muis is gebruikt, zijn enthousiast.”

Hoe zijn de eerste ervaringen?
”Positief. In de eerste leveringen van cichorei uit Limburg en Duitsland zat 6 tot 8 procent tarra. Gemiddeld over alle aanvoer lag dat op 12 procent, waar de leveringen die met de muis zijn geladen ook bij zitten.”

Is het rendabel?
”Het is te vroeg om dat te beoordelen. We voeren een proef uit waarbij we het opladen met een kraan vergelijken met de muis. We bepalen de tarra, maar ook of er extra verliezen zijn bij gebruik van de muis.”

Wat is uw verwachting?
Ik verwacht dat de muis rendabel is. Telers betalen € 19,50 per ton tarra. Bovendien zijn de transportkosten vanuit Limburg naar de fabriek in Roosendaal gauw 10 tot 15 euro per ton. Iedere ton tarra die bij de teler achterblijft scheelt hem zeker 30 euro aan kosten. Bovendien moet Sensus de grond die achterblijft in de fabriek opslaan en afzetten.

Daar staat tegenover dat een muis duurder is dan een kraan en dat er wat extra verlies is bij het laden van de cichorei. Pas in januari hebben we alle cijfers op een rij. Dan evalueren we de proef. Aan de hand daarvan besluiten we met de telers over het verder inzetten van de machine en of er elders soortgelijke initiatieven van de grond kunnen komen.”