AlgemeenAchtergrond

Senaat wil snel terugwinning fosfaat

De Eerste Kamer wil snel initiatieven voor het terugwinnen van fosfaat uit mest en andere afvalstoffen, waaronder kadavers.

Dat hebben de fracties van VVD, SP, CDA en PvdD vanmiddag bepleit in een debat over de differentiatie van de bemestingsnormen fosfaat, onderdeel van de gewijzigde Meststoffenwet die 1 januari 2010 van kracht wordt.

Over de bemestingsnormen werd nauwelijks nog gepraat, maar des te meer over het fosfaattekort dat de wereld tegemoet gaat. De vier fracties willen van minister Verburg (LNV) snelle en krachtige initiatieven voor het sluiten van fosfaatkringlopen en terugwinning uit o.a. zuiveringsslib. De PvdD wil terugwinning zelfs verplicht stellen.

In zijn eerste toespraak in de Senaat stelde het nieuwe CDA-Kamerlid Geart Benedictus voor fosfaatverzadigde gronden uit te mijnen door die met koolzaad te beplanten. Minister Verburg reageert later vandaag.

Beheer
WP Admin