AlgemeenAchtergrond

Sector wil doelstelling gasconcurrentie

De tuinbouwsector wil dat de minister van Economische Zaken zich uitspreekt over een minimaal marktaandeel van gasaanbieders naast GasTerra.

LTO Noord Glaskracht en Productschap Tuinbouw willen dat in 2012 circa 30 procent van het gas via de gasmarkt (TTF) geleverd wordt door andere partijen dan GasTerra. Volgens beide tuinbouwpartijen bevat het huidige wetsvoorstel voor wijziging van de gas- en elektriciteitswet onvoldoende waarborg voor een verbeterde marktwerking.

Verder pleiten de partijen voor het creëren van meer onderzoekscapaciteit bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor de energiesector. Het huidige monitoringonderzoek van de NMa is niet voldoende. Een onderzoek na een klacht over GasTerra werd onvoldoende grondig uitgevoerd, denken de partijen. Met name toezicht op de TTF-markt noemt de tuinbouw cruciaal. PT en LTO Glaskracht hebben begin oktober een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van de klacht tegen GasTerra.

Verder is via de wet openbaarheid bestuur (WOB) bij de NMa een verzoek gedaan om diverse documenten op tafel te krijgen, waaronder het complete, ongekuiste onderzoeksrapport over de klacht. Deze is tijdens het onderzoek gecorrigeerd. Volgens een woordvoerder van het PT heeft de NMa nog niet hierop gereageerd.

In de visie op de wetswijzigingen pleiten beide partijen verder voor vrijstelling van hoogrenderende WKK’s voor de kosten van congestiemanagement. Nu zijn deze elektriciteitsleveranciers wel vrijgesteld van congestiemanagement, maar betalen wel mee aan het systeem.

Beheer
WP Admin